Autisme Center Vestsjælland, STU-Anholtvej

Region
Sjælland
Antal
20 pladser
Botilbud
Ja

Fra august 2023 samles STU Anholtvej med STU CSU-Slagelse. Læs mere om vores nye tilbud her.

Vores STU er målrettet unge mennesker med autisme spektrum forstyrrelser og andre beslægtede diagnoser. Dette kan være mental retardering, angst, OCD, AHHD eller lign.

Formål:

Vi arbejder med at støtte eleven i forhold til personlige, sociale og faglige kompetencer. I samarbejde med eleven afprøves forskellige praktikker, så de eventuelt kan få en afklaring i forhold til videre uddannelse og beskæftigelse. Overordnet er der fokus på livsmestring, så eleven kan blive så selvhjulpen som muligt.

Optagelse og pladser:

  • Løbende datoer for opstart.
  • 20+ pladser
  • Bosted i samme bygning.

Speciale:

Vi er et højtspecialiseret tilbud til unge mennesker med autisme og andre beslægtede udfordringer.

Vi tilbyder 9. klasses afgangseksamen i dansk, engelsk og matematik.

Valgfag: E-sport, Friluftsliv og Medier.

Værdigrundlag:

Vores pædagogiske tilgang på Autisme Center Vestsjælland og STU-Anholtvej bygger på en Recovery-orienteret tankegang, der skal skabe fundamentet for livsmestring og livskvalitet for den enkelte unge.

Pædagogiske metoder:

Vi lægger stor vægt på at lave et godt relationsarbejde. Den gode relation er grundlæggende for at kunne skabe tillid, tryghed og påvirke et andet menneske på en positiv måde.

Vi har fokus på samarbejde og medindflydelse på eget liv og hverdag for eleven.

Vi har fokus på den enkelte elevs fysiske og mentale sundhed og trivsel. Trivsel går forud for udvikling og læring.

På STU-Anholtvej tilstræbes der at skabe en autismevenlig undervisning, hvor undervisning og læringskrav er tilpasset elevens særlige evner og udfordringer.

Skema:

I samarbejde med eleven bliver der udarbejdet et individuelt skema, som tilgodeser elevens ønsker og behov. Grundskemaet indeholder en række obligatoriske fag, men eleven har mulighed for at vælge, hvilke faglige fag, som man ønsker. Eleven vælger også sit valgfag.

Faciliteter:

På adressen er der både STU og kollegie. Der er dermed mulighed for at gå på STU og bo i det samme hus.

På STU-Anholtvej har vi gode fællesfaciliteter, der skaber rammerne for et godt ungdomsmiljø. Her er der mulighed for at deltage i mange relationsdannende aktiviteter i pauser/fritiden og vælge ud fra egne interesser. Vi har f.eks. multibane, bordfodbold, bordtennis, pool, computere, kreativt rum m.m.

På STU-Anholtvej har vi et E-Sport lokale med 10 velfungerende computere, der opfylder de krav, som der kræves i forhold til gaming.

Et musiklokale, hvor der er instrumenter og redigeringsstudie, hvor der kan optages musik, video m.m.

Udendørs har vi græsarealer, multibane og bålhytte, som ofte bliver brugt til fællesaktiviteter.

Adresse

Autisme Center Vestsjælland, STU-Anholtvej
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse

Forstander

Kamilla Pedersen

Etableret

2004