En Guide til STU-uddannelserne

Unge under 25, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, har retskrav på at få tilbudt en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Det vil vi, igennem en overskuelig guide, sætte fokus på.

Udover at være en egentlig oversigt og præsentation, af de forskellige tilbud der udbydes i Danmark, vil vi også belyse retten til at blive inddraget og retten til en ordentlig proces.

Vi samarbejder med rådgivende uddannelsesplanlægger Preben Siersbæk, omkring det redaktionelle indhold, for på den måde at sikre, aktualitet og relevans i STU-guiden. Der vil også være fokus på regler, retningslinjer og processen for de unge. 

STU-Guiden skal endvidere tjene til formål at bistå de kommende studerende og deres forældre, når de skal vælge mellem de mange STU-uddannelser der findes. Ikke to skoler er ens og STU-uddannelserne har hvert sit fokusområde og metode. Formålet med STU-guiden.dk, er at bidrage med et overskueligt overblik over de forskellige tilbud, så den unge kan træffe den bedste beslutning i valget om uddannelse.

Vi tager forbehold for fejl og mangler i oplysninger, samt evt. ændringer i lovgivningen.