CSU-Slagelse

Region
Sjælland
Antal
150 pladser
Botilbud
Nej

På vores STU arbejder vi med eleven i centrum og efter recovery princippet, der hos os kommer til udtryk i et samarbejde om de unges håb, ønsker og drømme.

Det bærende element er den almindelige daglige hverdagsmestring og læring. Dette kombinerer vi i et levende ungemiljø med muligheder for elevens eget ønske om faglig dygtiggørelse på hold i kreativ, sportslig, musisk, dansk/matematik faglig eller i praktisk- og værkstedsmæssig retning.

STU hos os er også for de unge uden eller med et delvist udviklet talesprog. Vi arbejder både med teknologisk og analogt med ASK, hjælpemidler og TTT i undervisningen.

Alle lokaler er udstyret med nye storskærme. Køkkener, værksteder og idrætsfaciliteter er løbende opdateret. Desuden har vi et dejligt idrætsanlæg og egne busser som vi benytter til vores mange studieture.

Tilbud:

Vores målgruppe er unge udviklingshæmmede og andre unge under 25 med særlige behov.
Målet er at støtte den unge i at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer til et så selvstændigt og aktivt voksenliv som muligt. Herunder også afklaring i forhold til erhverv og videre uddannelse.
Uddannelsen indeholder både faglig, almendannede og praktisk undervisning på stamhold, linje- og studiefag.

Optagelse og pladser:

  • Der optages elever løbende.

  • Der er ikke en øvre grænse for antallet af pladser. Alle elever inddeles i små hold.

  • Mulighed for bo-praktik i egen lejlighed. CSU-Slagelse råder over 2 lejligheder centralt i byen.

Specialer:

Musik og sammenspil med band
Køkken og Café med salg.
Idræt både ude og inde.
Prøveforberedende dansk og matematik.
E-sport og digital produktion
Kreativt værksted i bl.a. billedkunst, glas og ler samt produktion og butik.

Adresse

CSU-Slagelse
Rosenkildevej 88b
4200 Slagelse

Forstander

Henrik Grum

Etableret

2007