Varde STU-center

Region
Syddanmark
Antal
50 pladser
Botilbud
Nej

På vej mod resten af dit liv
Vi hjælper dig til at udforske dit potentiale ift. dine personlige, sociale, faglige og praktiske mål.
”Jeg har sjældent følt mig så mødt og forstået. Der bliver taget alle de hensyn til mig, som jeg har brug for og alt bliver tilpasset den individuelle.” Janne, 1.års elev

Virksomhedsbesøg og praktikker
Vi tager på virksomhedsbesøg og gruppepraktikker. Når du er klar, vil du komme i individuelle praktikker. Herved introduceres du til forskellige områder, hvor man kan få beskæftigelse som ufaglært.

Samarbejde
Vi samarbejder tæt med Jobcenteret, så dine individuelle praktikker indgår i din jobafklaring efter
endt STU. Vi har et tæt samarbejde med dig, din familie, støttekontaktpersoner og andet netværk, da din personlige udvikling har de bedste forudsætninger, når vi alle er fælles om dine udviklingsmål. Vi samarbejder med det lokale foreningsliv, hvor vi introducerer dig til forskellige hobby og fritidsaktiviteter.

Kontaktgruppetid
Ugentlig har du kontraktgruppetid med din kontaktunderviser, med fokus på dine udviklingsmål og
generelle trivsel.

Faciliteter
Vi har gode fysiske rammer med mange muligheder og plads til alle. Vi har flere forskellige værksteder, gode udenomsarealer og et køkken, som inddrages i undervisningen. Vi tilbyder gerne rundvisning eller
praktik, så du kan opleve STU’en, inden du træffer din beslutning om STU-tilbud.

Tilbud:
• Ungdomsuddannelse for unge mellem 16 og 25 år, med særlige behov, generelle indlæringsvanskeligheder, ADHD, autisme, hjerneskade og andre psykiske lidelser.

Optagelser og pladser:
• Løbende optag

Linjefag:
• Handel, Service & Omsorg
• Håndværk & Produktion

Obligatoriske fag:
• Mit Liv
• Hverdagskøkken
• Bevægelse
• Svømning
• Min Verden
• Fritidsliv

Valgfag:
• A-holdet
• Ungeliv
• Lego Leauge
• Kroppen & sanser
• Idéholdet
• Ud af huset / gruppepraktik
• Design
• Det Bæredygtige Værksted

Adresse

Varde STU-center
Svanehøjvej 27, Gårde
6870 Ølgod

Forstander

Leder: Kristina Rosendahl Hermansen

Etableret

2012