UNGES Uddannelsescenter

Region
Hovedstaden
Antal
50 pladser
Botilbud
Nej

På UNGES Uddannelsescenter har vi plads og fagligt overskud til hver dag at møde eleven med anerkendelse og rummelighed. Ved det socialfaglige tilsyn i september 2020 blev vi tildelt topkarakteren 5 i alle 7 kategorier.

Vi inddrager eleven i dialogen med kommunen, elevmøder i undervisningsteamet, begivenheder i lokalsamfundet, og vi arrangerer årlig musikfestival og gallafest. Vi hjælper eleven til at forstå sit handicap, og sammen med ham eller hende udvikler vi strategier til at håndtere udfordringerne og opnå så høj grad af selvstændighed som muligt. Vi prioriterer et nært samarbejde med forældrene.

Alle elever indgår i et team, men vi tilpasser undervisningen individuelt. Hver elev har sin egen iPad/computer og sit eget skema og tilgang til de fag og temaer, hun eller han bliver ført igennem. Vi arbejder ofte på tværs af fagområderne, bl.a. i vores temauger, og vi tilbyder linjefag såsom E-sport, Motion og Idræt, Musik og Krea. Desuden har vi et godt samarbejde med det lokale erhvervsliv om virksomhedsbesøg, praktik og erhvervsafklaring.

UNGES Uddannelsescenter er en del af FONDEN UNGES, som desuden driver autisme-app'en Scan How og det landsdækkende jobforløb KLAR TIL START for unge og voksne med autisme.

Vi bor i et moderne og lyst hus med god plads til undervisning, bo- og erhvervstræning samt kreative og fysiske aktiviteter. Lokalområdet byder på skønne naturoplevelser til fods, på cykel og ved vandet, og S-tog, bus og motorvej kan nås på under 5 minutter.

 

Tilbud:

STU for moderat fungerende og normalt begavede unge med autisme, evt. med indlæringsvanskeligheder, skolevægring, mild retardering og psykiatriske udfordringer såsom OCD, ADHD og angst. Desuden: Fra STU i job (KLAR TIL START) og solistprojekter.

 

Optagelse og pladser:

  • Løbende optag
  • 50 pladser
  • STU, 10.-klasse, §104 samt fritids- og klubtilbud

Speciale:

Vores erfaring er vores speciale. UNGES Uddannelsesleder er et af landets ældste STU-tilbud for unge med ASF. Underviserne har solid erfaring og uddannelse inden for autismeområdet, og vores hus giver optimale muligheder for individuelt tilpasset undervisning i et ikke-institutionspræget miljø.

Adresse

UNGES Uddannelsescenter
Lerhøj 7
2880 Bagsværd

Forstander

Britta Bak

Etableret

2007