Ungdomshøjskolen Søndbjerggård

Region
Midtjylland
Antal
18 pladser
Botilbud
Ja

Vores mål er, at de unge vi sender videre, er blevet klogere på sig selv, og har fået en oplevelse af, at de er gode nok som de er. Vi vil også gerne give dem en forståelse for det samfund de er en del af, og hvad det kræver af dem at finde deres plads deri.
Derudover arbejder vi med at gøre vore elever så selvhjulpne som muligt ifht daglige, praktiske gøremål, f.eks. i egen bolig og ifht at strukturere en dagligdag, hvor der skal være energi og overskud til at kunne fungere hele vejen rundt, så de opnår en tilværelse med så høj en grad af livskvalitet som muligt.

Vi arbejder udfra en helhedstænkning og bruger bl.a. KRAP som metode

Vi er godkendt til 18 unge mellem 18 og 30 år.

Vi modtager unge fra hele landet, Grønland og Færøerne. Vores tilbud henvender sig til en bred gruppe af unge indenfor det psykiatriske område. Det kan f.eks. være med diagnoser indenfor: - autismespektret - det psykiatriske felt, men i den lette ende. - opmærksomhedsforstyrrelser Vores målgruppe begrænses ikke udfra diagnoser, da vi har en bred og mangeårig erfaring indenfor mange forskellige diagnoser. Visitationen handler primært om, hvorvidt den unge passer ind udfra personlighed, historik, adfærd og funktionsniveau. En bred og generel betegnelse for vores målgruppe er "psykisk sårbare."

Adresse

Ungdomshøjskolen Søndbjerggård
Aggerholmsvej 19
7790 Thyholm

Forstander

Tina Bill

Etableret

1985