Ungdomshøjskolen Søndbjerggård

Region
Midtjylland
Antal
18 pladser
Botilbud
Ja

På Søndbjerggård er målet at blive klar til et ”så selvstændigt voksenliv som muligt.”

Det arbejder vi med ud fra fire overskrifter:

Eleven skal lære at begå sig i et fællesskab – i skole, på en arbejdsplads og i fritiden.

Eleven skal få forståelse af sig selv – selvindsigt, psykoeducation og lære at tage ansvar for eget liv.

Afklaring af fremtidig bolig og beskæftigelse – ADL, Botræning, eksamen, praktik

Dannelse og opdragelse – klassisk højskole om det du også skal lære: samfund, historie, normer, værdier, kunst, kultur, takt og tone osv.

En del af undervisningen er ture og rejser – 3 årlige rejser til udlandet i vores egen bus.

Ungdomshøjskolen Søndbjerggård er et bosted, der drives som en højskole. Vi modtager unge fra hele landet, Grønland og Færøerne. Eleverne er psykisk sårbare unge, med forskellige diagnoser.  Det kan fx være autisme, adhd, udviklingsforstyrrelser og psykiatri i den lette ende. Stille unge der har brug for at være i et roligt forudsigeligt højskolemiljø

Her er plads til 18 unge fra 17 år

Det vigtigste man kan lære på Søndbjerggård er at være glad for at være den man er.

Du skal være glad for at være den, du er!

Derfor skal du finde ud af, hvem du er –

og så kan vi finde ud af, hvad du vil.

Det er at oplive og oplyse.

 

Adresse

Ungdomshøjskolen Søndbjerggård
Aggerholmsvej 19
7790 Thyholm

Forstander

Mads Holm

Etableret

1985