STU-Slagelse

Region
Sjælland
Antal
150 pladser
Botilbud
Nej

HVEM ER VI

Vi er Slagelses kommunale STU tilbud, og vi er fysisk placeret på to matrikler i Slagelse by: Nørrevangstorvet 6 og Anholtvej 3. På vores forskellige matrikler har vi gode faciliteter med veludstyrede klasse- og faglokaler.

DIN UDDANNELSE

Elevernes skema er forskellige, afhængigt af hvilket stamhold de er på, men er sammensat af forskellige fag:

  • Stamholdsfag (bo-undervisning/ADL, medborgerskab, psykologi, bevægelse)
  • Linjefag (e-sport, musik, digital produktion, udeliv/friluftsliv, værksted, køkken, kunst)
  • Valgfag (dansk, engelsk og matematik med mulighed for afgangseksamen)
  • Studiefag (krea, robotteknologi, syng-dansk, almen fag, spil, drama m.m.)

Udover nogle obligatoriske fag, sammensættes skemaet ud fra elevens behov og ønsker. Undervisningen består af en blanding af klasseundervisning, gruppearbejde, individuelle opgaver og projekter.

TRIVSEL & UDVIKLING

Vi tror på, at den største udvikling sker når man er i trivsel. Derfor møder vi eleverne anerkendende og med respekt for deres håb, drømme og ønsker. Alle elever tildeles en kontaktlærer på STU’en, der via vejledning og samtale kan støtte eleven med personlig, social og faglig udvikling.

 Tilbud:

Vores målgruppe inddeles som følgende:

  • Unge m. behov for større støtteforanstaltninger, f.eks. multiple funktionsnedsættelser, ASK m.m.
  • Unge m. angst, depression eller lign., der kan have behov for et mere individuelt- eller skærmet tilbud.
  • Unge m. diagnose indenfor autismespektret eller som kan have gavn af autismevenlig undervisning & pædagogik.

Specialer:

  • Mange linjefag: e-sport, idræt, køkken, digital produktion, gør-det-selv, musik & kunst.
  • Mulighed for prøveforberedende undervisning i: dansk, engelsk & matematik.
  • Stort fokus på praktik & afklaring

Adresse

STU-Slagelse
Nørrevangstorvet 6A
4200 Slagelse

Forstander

Henrik Grum

Etableret

2007