STU Nykøbing Mors

Region
Nordjylland
Antal
15 pladser
Botilbud
Ja

Vores STU-studerende er på deres linje 3 dage om uge og 2 dage om uge er de samlet til fælles undervisning på skolen. Undervisningen omhandler de unge hverdag og ”den lille historie i den store historie”. Hvad sker der i verden omkring os og hvordan kan vi selv bidrage i denne verden.

Vi har to linjer:

Ernæringslinjen: Det er et område, hvor der er stor mulighed for at komme ud i arbejdsprøvning. Vi arbejder ud fra den unges hverdag og har derfor er ”madbudget” og økonomi en stor del af linjen. Ernæringslinjen har fokus på planlægning, gennemførsel og evaluering af de forskellige processer der er i et køkken.  

Servicelinjen: Denne linje har til huse i et værksted som er i forlængelse af vores skole. De sørger for al vedligeholdelse af inde og udearealer på skolen. Igennem denne linje får man afprøve forskellige områder og man kan få tilegnet sig færdigheder inden for forskellige håndværksmæssige retninger.

Et hovedemne der går igennem hele vores STU, er at samarbejde med de unge om at de kan få et socialt netværk og et aktivt fritidsliv. Vi vil hjælpe og støtte dem i, at få de samme muligheder som andre unge i samfundet.

Vi arbejder anerkendende og ressourcefokuseret ud fra den holdning at hvert enkelt menneske må finde sin mening med sit eget liv. Vi har fagfolk til at varetage undervisningen i samarbejde med pædagogisk personale. Det betyder at de unge får det bedste fra begge verdener – en høj faglighed og en kompetent pædagogisk ramme for undervisningen.

Vores STU kan sammensættes sammen på flere forskellige måder, og man har også mulighed for bo på stedet.

Tilbud:

STU Nykøbing Mors er for unge mellem 16 og 25 år, der ikke er i stand til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse.

Vi har 2 linjer: Ernæringslinjen og Servicelinjen. Samt fællesundervisning i ”Læringsuniverset”

Det overordnede mål for vores STU er at skabe rammer for udvikling, så den studerende kan opnå et så selvforvaltende, udbytterigt og værdigt voksenliv som muligt.

Optagelse og pladser:

  • Der er løbende optage efter aftale med vores KUI-vejleder
  • Antal pladser: 15
  • Der er et bosted på STU Nykøbing Mors

Adresse

STU Nykøbing Mors
H.C. Ørstedsvej 2
7900 Nykøbing Mors

Forstander

Mai-Britt Skov Nielsen

Etableret

2012