STU Neptunvej & Klub Grådyb

Region
Syddanmark
Antal
10 pladser
Botilbud
Nej

STU Neptunvej & Klub Grådyb.

Vores STU forløb vil udover gode oplevelser, masser af glæde, samvær med ligestillede, indeholde mange praktiske elementer. Det eleverne laver, tager udgangspunkt i deres hverdag, den de har nu og den, de får når de flytter hjemmefra.

Uddannelsen tager udgangspunkt i 4 hovedemner: Bo- Fritid- Arbejde og Personligudvikling.

Vi tilbyder Bo-træning 1-2 gange årligt.

Eleverne bliver en del af et anekende og livsbekræftende ungdomsmiljø.

Vi inddrager eleverne i alt hvad de formår. Undervisningen vil foregå både individuel og i grupper.

Hvor de udover at lære nyt også vil vedligeholde, de færdigheder de har. Fx læsning, skrivning og matematik.

Vi arrangere praktikker i relevante arbejdstilbud.

Vores beliggenhed tæt på natur og byliv, gør at vi udnytter de mange muligheder for at bruge byens tilbud. Kendskab til indkøb, transport, samt de gratis glæder` ved skov og strand. Vi holder meget af, at tage på ture, i vores busser. Vi kommer blandt andet på fisketure, til de nærliggende byer. To gange i året er vi på heldagsture. Vi har samarbejde med andre undervisningssteder og arbejdstilbud.

Tilbud:

Målgruppe: Unge der har modtaget vidtgående specialundervisning. Når den unge er meldt ind i STU, bliver eleven automatisk tilbudt en plads i fritidsdelen.

Formålet:

Formålet med uddannelsen er at du blive så selvstændig som muligt, inden du flytter hjemmefra, samt at afklare dine ressourcer i forhold til, hvor du vil trives bedst både arbejds-og bo mæssigt.

Optagelse og Pladser:

Løbende optagelser. 10 pladser

Adresse

STU Neptunvej & Klub Grådyb
Neptunvej 29
6710 Esbjerg

Forstander

Dorthe Dyrberg,

Etableret

1984

Kontaktpersoner