STU MUNKEGÅRDEN

Region
Syddanmark
Antal
24 pladser
Botilbud
Ja

Munkegården er et helhedsorienteret socialpædagogisk uddannelsessted midt i Danmark. Vi er særligt optaget af at skabe nogle trygge og forudsigelige rammer, der giver mening for den enkelte unge, så han eller hun kan udvikle sig optimalt. Vores målgruppe er kendetegnet ved, at de kan være udviklingshæmmede i lettere grad eller sent udviklede. Vi har bl.a. også unge med ADHD og unge inden for autismespektret. Mange af vore unge har også personlige eller sociale udfordringer betinget af en usikker opvækst.

Ethvert forløb på Munkegården tilrettelægges i tæt samarbejde med den unges hjemkommune og den unge selv - og meget gerne også i et tæt samarbejde med forældre. Munkegården er proaktive i dokumentation af udvikling og ressourcer og optaget af at justere hvert forløb, så det passer til den unge og hans eller hendes potentiale. Vores vision er at være toneangivende i dannelsen og samarbejde omkring unge med særlige behov. 

I samarbejde med kommunen og den unge tilrettelægger Munkegården helhedsorienterede forløb ud fra følgende overordnede kategorier:

 • Botilbud med undervisning (SEL § 107)
 • Kollegieboliger til unge med socialpædagogisk støtte (SEL §85)
 • STU med værksteder og praktik (Lov 564)
 • Særligt tilrettelagt beskæftigelsestilbud (LAB 32)
 • Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103)
 • Aktivitets- og savmærstilbud (SEL § 104)

Vores STU er praktisk, hvor man kan vælge mellem 5 linjer:

 • Landbrugslinje
 • Orangerilinje med heste og smådyr
 • Køkkenlinje
 • Trælinje
 • Motor-metallinje

Derudover tilbydes der specialundervisning i dansk, matematik, IT og engelsk.

Munkegården har 5 boliger rundt om i Brenderup, hvor de unge bor.

Munkegården giver grundpakken til et kørekort på 2. eller 3. STU år.

Vi har løbende opstart og plads til 24 elever

Adresse

STU MUNKEGÅRDEN
Rugårdsvej 205
5464 Brenderup

Forstander

Tomas Elsby

Etableret

1996