STU Midt- og Østsjælland

Region
Sjælland
Antal
25 pladser
Botilbud
Nej

STU Midt- og Østsjælland udbyder en 3-årig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse til unge mellem 16 og 25 år med særlige behov. Uddannelsen er individuelt tilpasset og målrettet dig, der pga. et handicap eller psykisk sårbarhed ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse.

Under din STU arbejder vi sammen henimod at nå dine mål, hvad enten de handler om at kunne bo selvstændigt i egen bolig, opnå styrkede sociale færdigheder eller blive afklaret om evt. videre uddannelse og arbejde.

STU Midt- og Østsjælland er kendetegnet ved at tilbyde individuelt tilrettelagte forløb, der tager udgangspunkt i dine forudsætninger, behov og interesser. Vi har særligt fokus på at skabe trygge læringsrum på ganske små hold. Fordi STU Midt- og Østsjælland er tilknyttet FGU-skolen, har du som STU-elev mulighed for en hverdag med udgangspunkt i produktion og praksis på et af FGU-skolens værksteder. Her kan du opnå praktiske færdigheder og kompetencer til videre brug i uddannelses- eller arbejdssituationer. Du kan også bygge bro til en evt. efterfølgende forberedende grunduddannelse (FGU).

Elevudtalelse

Jeg startede på STU Midt- og Østsjælland, fordi jeg har indlæringsproblemer og er ordblind. For mig har STU lært mig at se mere voksent på tingene. Jeg bor stadig hjemme, men føler mig nu for første gang klar til at flytte for mig selv. Jeg har åbnet mig mere op socialt, er blevet mere ansvarsbevidst og mere moden og har fået styr på min økonomi.” - Sandra 22 år

Produktion og praksis

Som STU-elev har du mulighed for at blive tilknyttet et af FGU-skolens mange spændende værksteder. På den måde tager din hverdag udgangspunkt i produktion og praksis. Du bruger dine hænder og lærer om forskellige faglige temaer på linjer som f.eks. smedeværksted, gartneri, fiskeri eller køkken. 

Teori og almene fag

Som STU-elev har du mulighed for at styrke dine kompetencer i teori og almene fag som f.eks. dansk og matematik. Hos os lærer du de almene fag på nye måder og med udgangspunkt i praksis. Det betyder, at du f.eks. lærer om skriftsproget ved at skrive en indkøbsseddel eller om matematiske beregninger ved at måle mængden af ingredienser, når du skal bage en kage i STU-køkkenet.

Botræning

På STU Midt- og Østsjælland arbejder vi med det, vi kalder botræning. Vores STU-elever har sammen med deres lærer selv indrettet en lille lejlighed med eget køkken. Her træner vi alle de færdigheder, det kræver at bo i eget hjem herunder at handle, lave mad, vaske tøj, indrette sig, rydde op, lægge et budget mv. Vi arbejder også med at skabe et indholdsrigt og meningsfuldt fritidsliv, hvor det at være fysisk aktiv og indgå i sociale relationer styrker både krop og psyke. Motion, ture ud i naturen og sociale aktiviteter, der styrker sammenholdet, indgår derfor også som del af botræningen.

Studieture

Som STU-elev kommer du med på studieture. Vi finder sammen ud af, hvad vi kunne tænke os at opleve og hjælpes ad med at planlægge turene. Studieturene er en god adspredelse fra undervisningen på skolen, og de giver os nogle fælles oplevelser at tale om, der styrker sammenholdet og de sociale relationer.  

Praktik

Måske ved du ikke rigtig, hvilken vej du skal gå efter din tid som STU-elev? Måske ved du heller ikke helt, hvad dine ressourcer rækker til? Med et praktikophold kan du afprøve et erhverv og prøve dig selv af i virkeligheden. Vi hjælper dig med at finde en praktikplads, hvor du i trygge rammer kan blive afklaret om dine fremtidige muligheder. Alternativt kan du komme i praktik på et af FGU-skolens værksteder.

Personlig udvikling

Din udvikling er det vigtigste under dit STU-forløb. Vi støtter dig i at udvikle dig fagligt, socialt og personligt. Hos os møder du andre unge som dig selv. Du indgår i et trygt læringsmiljø og bliver en del af et stærkt fællesskab på et lille hold af elever. I trygge rammer kan du udvikle dig i dit eget tempo. Hos os står STU ikke kun for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, men også for Sammenhold, Trivsel og Udvikling. 

Optagelse og pladser:

På STU Midt- og Østsjælland har vi løbende optag med 25 pladser fordelt på de tre FGU-skoler i Køge, Ringsted og Faxe.

Adresse

STU Midt- og Østsjælland
Klemmenstrupvej 25
4600 Køge

Forstander

STU-ansvarlig: Jane Rosenkilde

Etableret

2012