STU Hedegaard

Region
Midtjylland
Antal
9 pladser
Botilbud
Ja

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse STU Hedegaard henvender sig til unge, som har brug for at modtage undervisning i enten en meget lille gruppe, eller èn til èn undervisning.  STU på Hedegaard tilpasses ikke kun den enkeltes funktions og vidensniveau, men også i særlig grad dagsformen.

STU Hedegaard har til huse inde i Skjern by, hvor der er nem adgang til bus og tog, samt rig mulighed for at benytte byens faciliteter, så som idrætshal og bibliotek.

Man kan blive i STU Hedegaard i hele den 3.årige periode, men målet for nogle vil også være, at de undervejs langsomt sluses over i større STU. tilbud i nærområdet.

Vi har et stort netværk af praktiksteder, hvor de unge, eventuelt ledsaget af en pædagog, kan afprøve beskæftigelsesmæssige interesser, afklaring af evt. jobmuligheder samt få en fornemmelse for ” det at gå på arbejde.”

De fastansatte medarbejdere på STU Hedegaard er uddannede pædagoger, og derudover tilknyttes time- og faglærer i forhold til uddannelsestemaerne.

STU Hedegaard handler om at klæde dig på til samfundslivet og det at kunne leve et godt liv, i positivt samspil med andre.

Uddannelsen består af en grundpakke, hvor emner og indhold er fælles for alle, men tilgang og niveau er planlagt ud fra den enkelte elevs forudsætninger og funktionsniveau. Se på www.botilbudhedegaard.dk/stu  hvad grundpakken indeholder.

Du kan i dit STU. forløb vælge mellem 3 linjer, som har hovedoverskrifterne:

  • Miljø og klima, med fokus på hvordan vores handlinger hænger sammen med miljø og klimaudvikling.
  • Mad og bevægelse, med fokus på krop og trivsel.
  • Mit fritidsliv, med fokus på at skabe meningsgivende indhold i livet.

Ring på 29360079 for at høre mere om STU Hedegaard, eller skriv til os på info@botilbudhedegaard.dk

Adresse

STU Hedegaard
Svinget 12
6900 Skjern

Forstander

Elisabeth Bakkensen

Etableret

2007