STU Filadelfia

Region
Sjælland
Antal
10 pladser
Botilbud
Ja

På STU Filadelfia er vores kendetegn:

  • Den unge i centrum
  • Det lille alsidige miljø
  • Stærk faglighed og solid erfaring

Vi bestræber vi os på at tilpasse den enkelte unges hverdag efter eget ønske. Den unge har mulighed for at kombinere dagligdagen med både praktiske- og skolefag. Vi har et tæt samarbejde med vores interne afdelinger og praktikker, men også med de erhvervsdrivende i nærområdet, som giver den enkelte unge mulighed for at komme i ekstern praktik udenfor Filadelfia.

Vi har god erfaring med at skabe sociale fællesskaber blandt unge. Fællesskab og tro på egne evner har vores fokus, når vi arbejder koncentreret på skolen, værkstederne, dyrker motion eller spiser et sundt måltidmad som er planlagt og udført af eleverne selv.

Her er der plads til den enkelte unge.

STU Filadelfias værdier er: respekt, helhedssyn og nytænkning.

Tilbud:

STU Filadelfia er et målrettet uddannelsesforløb for unge med epilepsi, hjerneskade, autisme, ADHD og andre neurologiske udfordringer. Formålet med uddannelsen er at eleven opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og evt. videreuddannelse og/eller beskæftigelse.

Uddannelsen retter sig mod unge som ikke har mulighed for at gennemføre en almen ungdomsuddannelse. STU tilbuddets fokus er at støtte og udvikle kompetencer i forhold til almen daglig livsførelse, livsmestring, sociale kompetencer, job og uddannelse.

Speciale:

Vi har en stærk fagliglighed og solid erfaring. Vores medarbejdere er faguddannede og har stærke socialpædagogiske kompetencer.

Alle har en bred faglig viden inden for deres respektive fagområde, men også en særlig viden og erfaring indenfor epilepsi, hjerneskade, ADHD og andre neurologiske udfordringer.

Vi samarbejder med epilepsihospitalets mange afdelinger og trækker på en stærk faglighed.

Optagelse og pladser:

  • Vi har løbende optag.
  • Antal pladser: 10
  • Vi udbyder botilbud efter barnets lov §43 og servicelovens §107.Vores nye botilbud har moderniseret rækkehuse som ligger på Filadelfias matrikel med gå afstand til skole, interne praktiksteder, indkøbscenter, motionscenter og offentlig transport. Vi afventer godkendelse fra tilsynet medio juni.

Adresse

STU Filadelfia
Værkstedsvej 1-3
4293 Diannalund

Forstander

Helle Lene Nielsen

Etableret

2021

Kontaktpersoner

STU koordinator: Simone Dalby