STU Faxe Sociale Udviklingscenter

Region
Sjælland
Antal
40 pladser
Botilbud
Nej

FSU baserer sig grundlæggende på fællesskabets betydning for individuel udvikling og Læring.

Helt grundlæggende handler det om samarbejde. Samarbejde mellem kolleger, mellem afdelinger/områder, mellem centre, samarbejde med pårørende, eksterne aktører og samarbejde med den enkelte borger.

Vi arbejder sammen med andre og sigter mod, at vores arbejde kan gøre den afgørende forskel for borgerne. Den forskel, som virkeliggør de mål, som vi har sat sammen med borgerne.

Vi anvender værdigrundlaget som pejlemærker for vores praksis, hvad enten der er tale om ledelsespraksis eller faglig praksis. Det betyder, at enhver beslutning eller handling i både ledelse og hos medarbejdere skal kunne vurderes og sættes i forhold til de grundlæggende værdier, som FSU drives efter.

En stærk værdibaseret tilgang skaber samtidig et fælles udgangspunkt, som giver os grundlag for en vedvarende dialog om, og mulighed for, konstant at udfordre og efterprøve eksisterende praksis, metoder og vaner.

Vores tilgang Metodegrundlaget udgøres af et samlet fundament bestående af fire grundsøjler, som på hver deres måde knytter an til FSU´s kerneopgave omhandlende fællesskabets betydning for individuel udvikling. Søjlerne er de bærende elementer, som anviser, skaber udgangspunkt, tilrettelægger og dokumenterer indsatsen overfor borgerne:

  • Avancementsmodellen

Bidrager med en forståelse af niveauet for indsatsen i forhold til perspektivet om frigørelse fra hjælp

  • Pædagogisk Analyse System (PAS) /Sanseprofil

Sanseprofil og PAS bidrager med en forståelse af, hvordan den enkelte bedst optager læring

  • Critical Time Intervention (CTI-princip)

CTI bidrager med systematisk struktur i tilrettelæggelsen af indsatser

  • Open College Network (OCN)

OCN bidrager til dokumentering af opnået læring

Søjlerne skaber et metodegrundlag, der sammen med værdigrundlaget skaber rammen for den faglige praksis.  Det er helt centralt, at de fire søjler ikke i sig selv eller hver for sig udgør en konkret pædagogisk metode, men efterlader frihed til faglige variationer og den enkelte medarbejders personlige integritet. Det er gennem individuel frihed, at man, kombineret med et fælles grundlag og stærkt samarbejde, skaber faglighed af høj kvalitet.

 

Adresse

STU Faxe Sociale Udviklingscenter
Industriparken 4
4640 Faxe

Forstander

June Baasch-Larsen

Etableret

2013