STU College Lindersvold

Region
Sjælland
Antal
12 pladser
Botilbud
Ja

Vi er en lille STU i et stort fællesskab. Hos os får du ro til at udvikle dig selv i dit eget tempo. Du vil få engagerede og nærværende lærere, der arbejder aktivt for, at du trives i fællesskabet på skolen.
Vores STU-uddannelse er individuel. Det vil sige, at vi tilrettelægger dit forløb efter dine interesser, ønsker og dagsform. Vi har særligt fokus på bæredygtighed, og bruger flittigt skolens udearealer og den smukke natur omkring os. Vores elever er ofte unge, der har personlige svigt og afbrudte skoleforløb med i bagagen. Vi tager udgangspunkt i dig og dine forudsætninger og møder dig med tillid, humor og anerkendelse.

Lindersvold Skolecenter

Skolecenteret Lindersvold ligger på kanten af Præstø Fjord, kun få kilometer fra Faxe by. Vi bor på en gammel herregård med store parkområder, hvor vi har heste, får og høns. Vi dyrker vores egne grøntsager, laver bål, spiller bold og spiser ude, når vejret er til det.
Lindersvold er hjem for STU’en, et botilbud, en heldagsskole for 0.-10. klasse, et opholdssted og desuden Den Rejsende Højskole. Vi er et levende og internationalt orienteret miljø, og det kommer du til at opleve i dagligdagen, hvor vi laver mad, teater, brætspil. Vi rejser sammen rundt i hele landet til koncerter, teateroplevelser og sportsbegivenheder med andre skoler i vores netværk.
Kort sagt er vi fælles om mange ting her på stedet. Det er en vigtig del af vores målsætning at alle, der har deres daglige gang på Lindersvold, kan mærke, at de er en del af hele Lindersvold. Det er derfor, vi skriver, at vi er en lille STU i et stort fællesskab.

Tilbud:

  • Vores tilbud er til dig, der er mellem 15 og 26 år. Vores studerende har typisk udfordringer som ADHD, angst, autisme, indlæringsvanskeligheder eller senfølger efter omsorgssvigt.
  • Vores målsætning er at give vores studerende succesoplevelser og tro på egne evner, så de på sigt kan uddanne sig videre eller komme ud på arbejdsmarkedet.

Optagelse og pladser:

  • Løbende opstart
  • 12 pladser med bosted. Vi deler bygninger med Botilbuddet Lindersvold og Step-Up kollegiet med støtte efter §85

Speciale:

Vi en lille stu med fast lærerteam. Vi har mange spændende faciliteter både inde og ude, og en lang række linjefag; fx smedeværksted, dyrepasning, ridning, køkken, e-sport, kunst og krea mm.

Vi vægter praktikophold højt og har et tæt samarbejde med erhvervsdrivende i lokalsamfundet. Vores elever har også mulighed for at komme i intern praktik hos vores fagmedarbejdere, blandt andet i vores køkken hos vores kok og hos vores pedel, hvor du kan få maler, tømrer og gartner-opgaver. Formålet med vores interne praktikker er fx at forberede dig på praktikker i erhvervslivet og afklare, hvor mange timer og dage i løbet af ugen, du kan være i praktik.

Adresse

STU College Lindersvold
Lindersvoldvej 5A
4640 Faxe

Forstander

Susan Henriksen

Etableret

2008