Springbrættet

Region
Midtjylland
Antal
25 pladser
Botilbud
Nej

Springbrættet

En kultur hvor vi anerkender og respekterer hinanden som dem vi er. Vi skaber en bevidsthed iblandt eleverne om, at alle har deres udfordringer og ting de arbejder med. Vi tager hensyn til hinanden i hverdagen samt hjælper og støtter hinanden når der er brug for det.

Springbrættet er et dagtilbud til unge med særlige behov i alderen 16-25 år. Vi har forskellige tilbud bla. den 3 årige Ungdoms-uddannelse STU samt vores Projektafdeling, hvor der er tale om mere individuelle forløb i retning af afklaring, arbejdsprøvning, beskæftigelse osv.

Målgruppen er unge med psykisk diagnose såsom ADHD, tab og traumer. Ligeledes er unge der har været udsat for seksuelle overgreb, tidlig skade, omsorgssvigt og lav IQ inden for målgruppen.

Springbrættet er beliggende på en nedlagt landejendom i naturskønne omgivelser med dejlig fred og ro. Vi har etableret et bygge- og produktionsværksted. Vi har også startet et lille Alpaka dyrehold, hvor eleverne kan deltage i pasning og omgang med dyrene. Da der er 4 km til nærmeste by bliver eleverne transporteret til og fra Springbrættet i stedets egne busser.

Personalegruppen på Springbrættet er bredt sammensat af undervisere med forskellige faglige baggrunde da vores tilbud har stor bredde i det faglige indhold.

Personalet deltager i jævnlige behandlingsmøder hvor eleverne er i fokus samt ligeledes i supervisioner, der har som mål at synliggøre og afklare de problematikker, der altid vil opstå når man arbejder med denne målgruppe.

Tilbud:

Unge med psykiske diagnoser som ADHD, bipolar lidelse, lettere autisme eller de kan være ramt af tab og traumer eller have været udsat for overgreb og/eller omsorgssvigt.

Optagelser og pladser:

• Løbende optagelse

• Maks. 25 pladser

• Bosted hos samarbejdspartner

Speciale:

• Vi arbejder ud fra systemisk pædagogik, og med miljøterapeutiske metoder.

• Skræddersyet forløb for hver elev

Adresse

Springbrættet
Bavsøvej 25
9632 Møldrup

Forstander

Kjeld Christensen

Etableret

2009