Springbrættet

Region
Nordjylland
Antal
20 pladser
Botilbud
Nej

Springbrættet

Springbrættet er et dagtilbud til unge med særlige be¬hov i alderen 16-25 år. Vi har forskellige tilbud bla. Den 3 årige Ungdomsuddannelse STU samt vores Projektafdeling, hvor der er tale om mere individuelle forløb i retning af afklaring, arbejdsprøvning, beskæftigelse. osv. Målgruppen er unge med psykisk diagnose såsom ADHD, tab og traumer. Ligeledes er unge der har været udsat for seksuelle overgreb, tidlig skade, omsorgs-svigt og lav IQ inden for målgruppen. Springbrættet er beliggende på en nedlagt landejendom i naturskønne omgivelser med dejlig fred og ro. Da der er 4 km til nær¬meste by bliver eleverne transporteret til og fra Spring¬brættet i stedets egne busser.

Personalegruppen på Springbrættet er bredt sammensat af undervisere med forskellige faglige baggrunde da vores tilbud har stor bredde i det faglige indhold. Personalet deltager i jævnlige behandlingsmøder hvor eleverne er i fokus samt ligeledes i supervisioner, der har som mål at synliggøre og afklare de problematikker, der altid vil opstå når man arbejder med denne målgruppe.

Tilbud: Unge med psykiske diagnoser som ADHD, bipolar lidelse, lettere autisme eller de kan være ramt af tab og traumer eller have været udsat for overgreb og/eller omsorgssvigt.

Optagelser og pladser: Løbende optagelse Maks. 20 pladser

Speciale: Vi benytter os af flere metoder for at hjælpe de unge videre. Herunder blandet andet OCN (Open College Network) og PAS (Pædagogisk Analyse System). Skræddersyet forløb for hver elev.

Adresse

Springbrættet
Bavsøvej 25
9632 Møldrup

Forstander

Kjeld Christensen

Etableret

2009