Special Minds ApS- Kolding

Region
Syddanmark
Antal
50 pladser
Botilbud
Ja

STU Special Minds Kolding

STU Special Minds Kolding er til unge studerende, der har lyst til et fleksibelt og seriøst studiemiljø, hvor den studerende bliver set og hørt, og hvor vi har forventninger til de studerende samt troen på, at de kan mere, end de lige selv tror.

Vores studerende er meget forskellige, og alligevel ens. De har lyst til at dygtiggøre sig fagligt eller blive afklaret i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Vi udfordrer de ambitiøse studerende, så de rykker sig fagligt, og støtter studerende, der har brug for ekstra støtte, tid og opmærksomhed.

Uddannelsen er i høj grad lagt an på forskellige undervisnings- og praktikforløb, som finder sted både internt og eksternt.

Der tilbydes endvidere efter aftale støtte efter §85 og anvisning af bolig i Kolding kommune

Vejen til uddannelse eller job

Efter STU Special Minds er det målet, at den unge skal være i stand til at påbegynde en ordinær uddannelse eller være kommet i beskæftigelse på enten ordinære eller særlige vilkår, alt efter den enkelte unges forudsætninger.

Af samme grund er vores fokus i høj grad rettet mod at fremelske nogle af de kompetencer, der efterspørges i erhvervslivet samt at styrke den unges handlekompetencer og selvstændighed.

Sammen med den unge skaber vi en struktureret, spændende og forudsigelig hverdag, der rummer en individuelt tilrettelagt kombination af fag, praktik og ikke mindst et meningsfyldt socialt fællesskab med andre unge.

Faglighed og selvstændighed

STU Special Minds Kolding tilbyder blandt andet:

  • Arbejdsmarkedskendskab – herunder interne og eksterne praktikforløb, som træner den unge i at begå sig på en arbejdsplads
  • Undervisning i dansk, engelsk og matematik på basisniveau (ca. 3. – 8. klasse) eller på udvidet niveau (9. – 10. klasse), samfundsfag og idræt
  • Enkelt fag på HF-niveau
  • Ungdomsaktiviteter i og ude af huset
  • Bo-undervisning som blandt andet indeholder madlavning, indkøb, budgetlægning og brug af Borger.dk
  • Certificering og undervisning i Officepakkens programmer
  • Undervisning, opkvalificering samt certificering indenfor forskellige IT-discipliner fx Photoshop, softwaretest, 3D-animation og programmering
  • Mulighed for at deltage i sociale aktiviteter som julefrokost, sommerfest, LAN party, torsdagsklub
  • Individuelle udviklingssamtaler efter behov – dog minimum én hver 14. dag

Indbygget virksomhedspraktik

Der er mulighed for eksterne praktikforløb, som finder sted hos virksomheder eller samarbejdspartnere, som vi typisk har et indgående kendskab til.

Vi tilbyder også interne praktikforløb for de rette kandidater i Special Minds IT og Refurbish Kolding.

Når elever kommer i praktik i Special Minds IT og Refurbish Kolding, bliver indholdet og arbejdsopgaverne tilpasset den enkeltes forudsætninger. Eleven arbejder her med konkrete kundeopgaver.

Når eleven ønsker og er klar til virksomhedspraktik i eksterne virksomheder, finder vores Job-Matcher virksomheden, hvor job, medarbejdere og den unge ønsker og kompetencer matcher hinanden.

Ungdomsmiljø

Vi lægger stor vægt på at have et ungdomsmiljø, med god stemning og hygge, uden at være folkeskoleagtigt. hvor der er plads til alle, og hvor der er andre unge man kan spejle sig i og have fælles interesser med. Vi understøtter at de unge kan finde venskaber og få mestringsstrategier til opretholdelse af venskaber også efter endt STU-uddannelse.

Forbesøg og visitation

Forbesøg og visitation STU skal sendes til Special Minds Kolding, afdelingsleder Laila Fiil på lafi@specialminds.dk

Der er mulighed for at komme i ’snuse’-praktik (arrangeret i samarbejde med UU-vejledere) med sin grundskole på Special Minds Kolding.

Der er altid mulighed for at komme på rundvisning/orientering i afdelingen, se kontaktoplysninger.

Afdelingen afholder Åbent hus for evt. kommende elever, pårørende og andre interesserede to gange om året – for datoer, hold øje med vores Facebookside.

Kontakt

Afdelingsleder, Laila Fiil, kan kontaktes på lafi@specialminds.dk/ 2879 6041

For mere information, se www.specialminds.dk

Adresse

Special Minds ApS- Kolding
Slotsgade 10, 1.
6000 Kolding

Forstander

Laila Fiil

Etableret

2009