Skanderborg STU

Region
Midtjylland
Antal
40 pladser
Botilbud
Ja

Målgruppen for STU er unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. F.eks. unge med en autismespektrumsforstyrrelse, lettere fysisk og psykisk handicappede  og unge ADHD eller andre psykiske lidelser.

Målgruppen på Skanderborg STU er bred. Vi kan rumme det meste og de fleste. Dog kan vore fysiske rammer være en udfordring for multihandicappede elever. 

På Skanderborg STU arbejder vi ud fra et ressourcefokuseret menneskesyn. Vores pædagogiske fundament hviler på neuropædagogisk tilgang. Vi har bred viden om autismepædagogik. Samarbejde og dialog er i højsædet. 

Vi har en fast og genkendelig dagsstruktur, hvilket er med til at skabe ro og overblik. Undervisningen er praksisorienteret og foregår individuelt og i grupper. Eleverne kan vælge mellem flere valgfag. Trivsel og sociale relationer er fundament for udvikling og læring.

Der er stort fokus på praktikker.

Vores mål på STU er, at eleven opbygger færdigheder til at kunne leve et så selvstændigt og værdigt liv som muligt. Vi har fokus på, at egne kompetencer bruges bedst muligt i fremtidig beskæftigelse og fritidsliv.

 

Adresse

Skanderborg STU
Ryhavegårdsvej 45b
8660 Skanderborg

Forstander

Daglig leder: Lone Krarup

Etableret

2010