Skanderborg STU

Region
Midtjylland
Antal
100 pladser
Botilbud
Ja

På Skanderborg STU arbejder vi ud fra et anerkendende og positivt menneskesyn. Vi tror på, at alle gør deres bedste med de kompetencer og muligheder, de har. Trivsel og dialog er i højsædet. 

Vi har en fast og genkendelig dagsstruktur, hvilket er med til at skabe ro og overblik. Undervisningen foregår individuelt og i grupper. 

Vi tilrettelægger hvert forløb individuelt med afsæt i ressourcer og ønsker, og ud fra de faglige, sociale og personlige læringsmål, der er beskrevet i den enkeltes elevs uddannelsesplan.

Vi arbejder med, at respektere egne og andres behov og grænser. Ved at få større kendskab til egne evner, styrkes selvværd og selvtillid. Som elev på Skanderborg STU har man i høj grad indflydelse på skoledagen og inddrages i beslutninger, der vedrører eget liv.

Vores mål på STU er, at eleven opbygger færdigheder til at kunne leve et så selvstændigt og værdigt liv som muligt. Vi har fokus på, at egne kompetencer bruges bedst muligt i fremtidig beskæftigelse og fritidsliv.

“Rygsækken” skal fyldes med gode oplevelser og brugbare “værktøjer” på Skanderborg STU

 

Adresse

Skanderborg STU
Ryhavegårdsvej 45b
8660 Skanderborg

Forstander

Lone Krarup

Etableret

2007