S/I Fonden Dalgaarden

Region
Nordjylland
Antal
16 pladser
Botilbud
Ja

Dalgaardens Dagbeskæftigelse og STU er beliggende ude på landet, tæt ved skov og strand, 3 km fra Farsø, ved landsbyen Fandrup. Dalgaarden er et tidligere landbrug, hvor stuehuset er renoveret og bygget om til 7 lejligheder. Stald og udbygninger er indrettet med toiletter, bad og omklædningsrum, samt kantine, metal- og træværksted, gymnastiksal, kreativrum, maskinhus og dyrestald.

På Dalgaarden starter vi dagen kl. 8.30 med fælles motion, hvor vi cykler eller går en tur. Vi har også vores egen gymnastiksal, hvor vi kan spille håndbold, volleyball, hockey eller lignende. I løbet af dagen arbejder vi i mindre hold, som hver har forskellige ansvarsområder, det kan f.eks. være;

  • Køkken og madlavning
  • Dyrehold
  • Træ og metalværksted
  • Køkken- og urtehave
  • Brændekløvning
  • Pedelopgaver og vedligehold

Kl. 12.00 spiser vi middagsmad sammen i kantinen, hvor køkkenholdet står for den daglige madlavning og servering. Der er udover arbejdsholdene, ligeledes i løbet af ugen, mulighed for kreative sysler og håndarbejdsopgaver, samt yogahold, musik og sang og brætspilscafe. Dagen slutter kl. 15.00. Hver fredag svømmer vi i Farsø svømmehal, dette giver god motion og velvære.

I løbet af året arrangerer vi små ture, det kan fx være fisketure, naturekspeditioner, virksomhedsbesøg, skraldeskole, kanotur, bondegårdsbesøg, ture til sommerland eller museum, sheltertur med overnatning eller hvad der er af ønsker.

I Dalgaardens Dagbeskæftigelse og STU har vi respekt for hinanden, for dem vi er og for den individuelles valg og holdninger. Vi er interesserede, anerkendende og medskabende i et læringsfyldt og udviklende miljø, med fællesskab og kammeratskab, men også med plads til forskellighed. Vi observerer og lytter til brugerne, for at blive klogere på hver enkeltes drivkraft og motivation. Herigennem inspireres vi til at skabe og igangsætte fælles projekter og aktiviteter, som brugerne føler ejerskab i og derved sikre de bedste muligheder for selv og medbestemmelse, samt læring og udvikling. Den tætte relation og den gensidige tillid er vigtig, således der skabes et miljø, hvor alle kan trives og føle sig hørt og set. Den enkelte bruger skal have mulighed for at sammensætte den arbejdsdag vedkommende måtte ønske, med de ressourcer og potentialer vedkommende har.

 Tilbud:

Dalgaardens dagbeskæftigelse og STU er målrettet voksne brugere med varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. På Dalgaarden er der mulighed for individuelt tilrettelagt STU-forløb, samt samværs- og aktivitetstilbud under §104.

Speciale:

Vores målsætning er at skabe et individuelt tilpasset forløb, hvor den enkelte bruger har størst mulig indflydelse på aktiviteternes indhold, i kraft af egen interesse og motivation, samt at medvirke til at skabe et socialt miljø hvor fællesskab, samhørighed og kammeratskab er i fokus, men, hvor der samtidig er plads til forskellighed og støtte til den enkelte.

Optagelse og pladser:

På Dalgaarden er der løbende optagelse på STU-forløb. Vi har 16 pladser.

Adresse

S/I Fonden Dalgaarden
Grønnerupvej 21
9640 Farsø

Forstander

Daglig leder: Søren Madsen

Etableret

2003