Ranum STU 24-7

Region
Nordjylland
Antal
7 pladser
Botilbud
Ja

Ranum STU 24-7

Vi har fokus på at vedligeholde og videreudvikle allerede indlærte faglige kompetencer. Ranum STU er bygget op omkring projektorienteret undervisning ud fra de unges ønsker og uddannelsesplaner.

Vores tilgang er anerkendende og vi vægter det gode relations arbejde, hvor vi er i dialog med hinanden. De små sejre og succesoplevelser undervejs i processen er vigtige. Det er heraf elevens tro på egne evner og selvværd vokser. Dette danner grobund for at turde bevæge sig ud i verden – også på egne ben. Vi ser muligheder fremfor begrænsninger.

I Ranum vægter vi et hjemligt miljø, hvor der sikres trivsel for den enkelte. Hverdagen er bygget struktureret op. Der er en stor grad af genkendelighed. STU-huset
”Kollektivet” råder over egen bil, hvilket giver rig mulighed for aktiviteter ud af huset. Fælles for alle vores tre bosteder er, at de deler en række fritidsaktiviteter, rejser, fødselsdagsfester osv. Ligesom vi oplever venskaber på tværs af husene.

”Ranum” er kendt for et tæt samarbejde med elevernes familier, og vi inviterer familier til flere arrangementer hen over året. Traditioner er vigtige i ”Ranum”. Her kan blandt andet nævnes et mere end 30 år gammelt samarbejde ”kultur der dur”, med 10 omkringliggende institutioner, fejring af fødselsdage, julefrokoster og forældredage.

Faste traditioner er også at vi rejser. Hver vinter er vi på vintertur, om sommeren er vi 14 dage i Skagen og i efteråret er vi sydpå i 10 dage. Hvert år deltager alle også i de tre dage på Sølund Festivalen.

Tilbud:
• Ranum STU 24-7 henvender sig til unge udviklingshæmmede i alderen 16-25 år, som er visiteret til STU. Vi har både et dags- og et døgntilbud.
• Formålet med Ranum STU er, i videst muligt omfang, at afdække fremtidige støttebehov efter endt STU.

Optagelser og pladser:
Løbende optag, oftest startes en STU op iaugust. Tager omkring 1-2 nye ind hvert år.
• 7 pladser

Speciale:
• IT, sundhed, motion og velvære, udeliv, teater, kunst, musik, køkken, praktisk, rejser.

Adresse

Ranum STU 24-7
Vestervang 9
9681 Ranum

Forstander

Lis Høgenhaug

Etableret

1985