PMU Sindal

Region
Nordjylland
Antal
80 pladser
Botilbud
Ja

“Et kørekort til voksenlivet”

PMU har mange års erfaring i at arbejde med unge med særlige behov. Aldersgruppen er unge mellem 16 og 30 år. Vi tilbyder STU, LAB og ressourceforløb. Vores 10 produktionsværksteder danner rammen om at give de unge en bred erfaring, forståelse og identitet i forhold til beskæftigelse og de faglige kompetencer. Alle værksteder er produktionsværksteder med direkte kundekontakt, og der arbejdes efter de samme principper som på det ordinære arbejdsmarked. Vi har fokus på, at de unge oplever succes og livskvalitet som er med til at styrke deres personlige og sociale kompetencer.

Socialøkonomi - det handler om at støtte de unge

PMU er ligeledes en socialøkonomisk virksomhed og har været det i mange år. Faktisk kan man sige, at vores værksteder hver især er små socialøkonomiske virksomheder, hvor overskuddet går til reinvesteringer i nye værksteder, projekter og muligheder for PMUs unge. Vi har gennem årene arbejdet med af få “afklaret” uafklarede spørgsmål for mange unge med særlig behov, der ikke umiddelbart passer ind i tidernes skiftende skabeloner og modeller, hvor vækst har været og er et mantra, som ikke alle kan leve op til. Der er tale om unge, der mangler selvtillid, som har mistet troen på dem selv og derfor har brug for en særlig indsats i udviklingen af kompetencer og selvværdsfølelse. Vi gør vores ypperste for at skabe trygge og samtidig udviklende rammer for vores unge. Vi klæder dem på og giver dem de rette værktøjer til et selvstændigt voksenliv. De unge får så at sige; et kørekort til voksenlivet.

Tilbud:

PMU tilbyder unge med særlige behov en god begyndelse på voksenlivet. I PMU får den unge afprøvet og udviklet sine praktiske, sociale og faglige kompetencer i forhold til arbejde, boform og fritid.

  • 10 produktionsværksteder
  • STU, LAB og ressourceforløb
  • Botilbud i kategorierne §66, §85 samt §107

Optagelse og pladser:

  • Løbende optag
  • 80 pladser
  • Mulighed for prøvepraktik
  • Botilbud

Speciale:

PMU har 10 produktionsværksteder, hvor de unge opnår kendskab til og erfaring med forskellige håndværk og brancher. Vi har desuden et stort netværk af samarbejdspartnere i lokalområdet, der gør det muligt at finde gode og relevante eksterne praktikpladser.

Adresse

PMU Sindal
Ole Rømers Vej 4
9870 Sindal

Forstander

Solveig Vejen

Etableret

1988