PGU Rosenholm

Region
Midtjylland
Antal
52 pladser
Botilbud
Ja

Vil du med op ad stigen?

De unge på PGU er mellem 17 og 30 år og har typisk særlige behov som f.eks. boglige, indlærings- eller funktionsmæssige vanskeligheder. Sammen arbejder vi målrettet på, at skabe det der skal til for, at hver enkelt kan få succes og føle, at de lykkes med noget.

Vi behandler vores unge ligeværdigt og med hensyntagen til deres muligheder, vanskeligheder og begrænsninger.

Vi laver gode aftaler frem for restriktioner og forbud, fordi vi mener, at det skaber de bedste muligheder for at kunne tage ejerskab, for ligeværdighed og for respektfulde relationer.

På PGU arbejder vi praktisk igennem mesterlære og med projekter. Vi har fokus på at styrke det sociale netværk, samt at give den unge de nødvendige redskaber for at kunne bo i egen bolig. Struktur og forudsigelighed skaber tryghed, og med det muligheden for at etablere gode rutiner til senere bruge i voksenlivet.

For det er der, hvor der er trivsel og oplevelse af succes, at der kan ske læring.

Tilbud:                                

  • Til unge med fysiske, psykiske, emotionelle og sociale udfordringer.
  • STU, LAB og ressourceforløb.
  • Botilbud i kategorierne §66, §85 og §107.
  • 5 værksteder: Kantine-drift på rådhus, drift af Vandrehjem, Træværksted, økologisk Gartneri og Medieværksted. Samt dyrehold og undervisning i dansk, matematik og engelsk.

Optagelser og pladser:      

  • Der er plads til 52 årselever.
  • Løbende optag og mulighed for prøvepraktik.

Speciale:

Det er PGUs kerneopgave at afklare den unges evne til, at begå sig i et arbejdsliv og i et privatliv – med de styrker og begrænsninger den unge har. Båret af en stærk faglighed og tydelig pædagogisk profil tilbyder PGU flere erhvervsrettede værksteder samt botilbud og botræning under samme paraply. Samtidig med at et unikt og tæt samarbejde mellem botilbuds-vejlederene og faglærerene gør PGU i stand til, at styrke alle aspekter af de unges udvikling - det personlige, sociale, faglige og afprøvning af jobmuligheder.

Adresse

PGU Rosenholm
Banevej 2
8543 Hornslet

Forstander

Birgit Smedegaard

Etableret

1992