Østagergård

Region
Sjælland
Antal
30 pladser
Botilbud
Ja

I fællesskab er vi stærkest.

Østagergård har mere end 30 års erfaring med hånden og åndens arbejde. Vores mål er skabe hele mennesker. Vi arbejder med at udvikle faglige, sociale og personlige kvalifikationer til at tage størst mulig del i arbejdsmarkedet og det hele liv.

På Østagergård er praktisk arbejde det fælles tredje, der samler og giver mening i hverdagen. Alle elever har en rolle og skal mærke at de gør en forskel her og i lokalsamfundet.

Den praktiske undervisning er som udgangspunkt lagt op som en arbejdsdag, hvor forskellige opgaver på gården skal løses for at dyrene trives og landbrug, gartneri og mølleri kan producere varer som vi sælger.

På Østagergård er der højt til loftet, også i bogstavelig forstand. Der er plads til ro og fordybelse og til hårdt arbejde og højt humør. Mange elever beskriver det at komme på Østagergård som, at her kan de være sig selv. De møder ligesindede med samme interesser som dem selv, og oplever at de ikke er alene om at have deres glæder og udfordringer i livet. Med plads omkring os, er der også plads til de svære dage, hvor dyrene er de eneste som rigtigt forstår hvordan det er at være i livet. Mange unge oplever for første gang at få en ven og være en del af et fællesskab hvor de føler sig ligeværdige, og fællesskabet kan bruges til at dele glæder og sorger. De unge udvikler kompetencer, som er værdifulde i blandt andet praktik, job og ved deltagelse i fritidsaktiviteter med ligesindede.  

Rammen er gården og livet på denne. Her møder eleverne en tilrettelagt hverdag, som ud fra den enkeltes forudsætninger er så nær det ordinære arbejdsmarked som muligt. Nogle tilegner sig forudsætninger til at gå videre i ordinært job eller uddannelse andre i meningsfuld beskæftigelse på andre vilkår.

”Her føles det ikke som om jeg går i skole – men jeg har allerede lært en masse om at passe køerne” Elev.

”Før ville han ikke skole, nu vil han hellere i skole end at holde fri i weekenden” Far til elev.

”Jeg troede, at jeg kun kom på Østagergård for at lære at blive landmand, nu har jeg fundet ud af, det er fællesskabet og venskaberne der er det vigtigste her.” Elev.

Tilbud:  

På Østagergård kombineres den praktiske undervisning i linjefag og almen dannelse med boglig og teoretisk undervisning, i det omfang det giver mening i den enkelte elevs uddannelsesforløb.

Speciale

Landbrug, heste, gartneri, naturpleje, køkken, fra jord til bord, mølleri, snedkeri og entreprenørarbejde. På Østagergård undervises og dannes unge med og uden kognitive funktionsnedsættelser og autisme.

Optagelse og pladser

  • Løbende optag.
  • 30 pladser med bosted

Adresse

Østagergård
Slettebjergvej 21
4174 Jystrup

Forstander

Carsten Hansen

Etableret

1989