Odsherred STU

Region
Sjælland
Antal
30 pladser
Botilbud
Nej

Odsherred STU ligger i vandkantsdanmark tæt på strand og skov. Vi har et aktivt og charmerende lokalmiljø med mange og gode foreningskræfter, samt gode praktiksamarbejder. Vores fleksible skema og ture ud af huset giver gode muligheder for friluftsliv og naturskønne oplevelser  

Hos Odsherred STU vælger man sig ind på en linje. Denne linje er man på tre formiddage om ugen. Varigheden af linjefaget kan være fra 6 mdr. op til alle tre år, alt efter hvad der giver mening for den studerende. Derudover har vi en vifte af valgfag to gange om ugen, og stamhold, som de studerende er fast knyttet til. 

Linjefag 

  • Jord til bord
  • Kunst og værksted
  • Ridning og hesteliv
  • It og multimedie

Vi har et særligt fokus og speciale inden for praktik. Vi har en praktikvejleder i huset, hvis eneste formål er at samarbejde med det lokale erhvervsliv og formulere praktikaftaler der understøtter og afklarer den studerendes ønsker og ideer. Vores samarbejdsportefølje er stor og vokser konstant med pt. 30+ praktiksteder i kommunen, hvilket gør det muligt for de studerende at afprøve deres kompetencer, når de føler tiden er inde. 

Odsherreds STU har særlig opmærksomhed på den unges identitetsfølelse og selvforståelse. Blandt andet gennem samtale skaber vi grobund for, at den studerende kan blive bevidst og derigennem tage ansvar for eget liv.   

Hos Odsherred STU arbejder vi målrettet på at give den enkelte studerende mestringsstrategier til at styrke evnen til tage beslutninger og træffe egne valg, samt opnå og vedligeholde en oplevelse af livskvalitet. Vi hjælper med at udvikle strategier sammen med den unge gennem, bl.a. ADL-træning, så de kan blive klar til at bo i egen bolig og blive mestre i eget liv. Vi arbejder med de små sikre succeser, der skaber fundament for, at de studerende kan trives og udvikle sig i løbet af deres STU.  

Vi møder den studerende med en anerkendende tilgang og med et helt særligt fokus på, hvad den enkelte er god til, og har af drømme og mål.  

 Målgruppe 

  • Kognitive vanskeligheder
  • Udviklingsvanskeligheder
  • Unge med erhvervet hjerneskade
  • Psykiske diagnoser 

Vi har en stor og bred erfaring med målgruppen. Vi er meget opmærksomme på at udfordre og forstyrre eventuelle negative mønstre, for på den måde at understøtte den unges udvikling. 

Ingen af vores studerende har en udadreagerende og voldelig strategi som hovedproblematik, da vi ikke har de fysiske rammer, det vil kræve for at tilgodese den målgruppe. En stor del af de studerende har generelt stor glæde af den tryghed og ro, vi tilbyder på Odsherred STU. 

Adresse

Odsherred STU
Havnevej 18
4500 Nykøbing

Forstander

Susi Kruse

Etableret

2020