Ny Fjordbo

Region
Midtjylland
Antal
16 pladser
Botilbud
Ja

Opholdet bygger på et neuropsykologisk grundlag, med specialiseret neuro- og tværfaglig viden. Vi arbejder i et rehabiliterende miljø med henblik på at minimere de negative konsekvenser af hjerneskaden og gøre den unge i stand til at opnå så selvstændigt og livstilfredsstillende
en tilværelse som muligt.

Alle forløb tilrettelægges i et sammenhængende tværfagligt terapeutisk miljø bestående af neuropsykologer, psykomotorisk neuropædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter,
sygeplejersker, lærere og talepædagoger. Der er ligeledes tilknyttet speciallæge, psykiater, diætist og neuro-optometrist.

Ophold på Ny Fjordbo bliver altid individuelt tilrettelagt med udgangspunkt i den enkeltes ønsker, mål, ressourcer og begrænsninger. Desuden lægger vi vægt på tæt samarbejde med visiterende myndighed i forhold til, hvordan det går den unge, og om der er udvikling i forhold til de opsatte målsætninger. Vi vægter et tæt samarbejde med den unges familie og venner, både i den daglige dialog men også ved særlige arrangementer.

På Ny Fjordbo tilbyder vi:
• ADL-træning individuelt og i grupper med henblik på at opnå størst mulig selvstændighed
• Afklaring af ressourcer og begrænsninger i forhold til fremtidige uddannelses- og erhvervsmuligheder
• Integrering af relevante digitale og it-baserede hjælpemidler
• Afklaring af fremtidigt støttebehov og boligmuligheder
• Støtte til at opnå indsigt i og accept af egne ressourcer og begrænsninger samt nye livsvilkår
• Personlig udvikling samt accept af forandrede livsvilkår
• Udvikling af sociale kompetencer
• Mulighed for STU, praktik, skolegang mv.

Tilbud:
Rehabilitering til unge i alderen fra 15 år med en medfødt eller erhvervet hjerneskade og/eller andre neurologiske lidelser. Gennemsnitsalderen er omkring de 20 år. Vi er et botilbud der laver højt specialiseret neurorehabilitering efter Lov om social service § 66 stk. 5 og §107, herunder eksempelvis
unge i ressource- og STU forløb.

Optagelser og pladser:
• Løbende optag - Max 16 pladser
• Forløbene fra ca. 3 mdr. og op til 3 år.

Speciale:
Ny Fjordbo rummer et aktivt og moderne ungemiljø med særlig fokus på at genskabe mistede funktioner samtidigt med, at den almindelige udvikling i overgangen mellem ung og voksen understøttes bedst muligt.

 

Adresse

Ny Fjordbo
Sanatorievej 27B
7140 Stouby

Forstander

Astrid Helene Riber

Etableret

2013