Langebjerggaard STU

Region
Sjælland
Antal
75 pladser
Botilbud
Nej

Målsætningen:

 • At den unge får en forståelse for sin omverden. Sikre almen viden og opbygge kendskab til samfunds- og praksisforhold. Vi arbejder med emner, der ofte relaterer til hverdagssituationer.
 • At opbygge sociale kompetencer så de unge kan fungere i almene sociale sammenhænge og opnå færdigheder til at kunne klare et uafhængigt voksenliv.
 • At få udbygget lysten og evnen til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller anden meningsfuld beskæftigelse - Den unge skal lære at klare sig ud fra de individuelle forudsætninger han / hun har.
 • ​At vedligeholde og udvikle vigtige faglige færdigheder hos den enkelte ung.
 • At den enkelte ung kan fungere på de vilkår, der er på en arbejdsplads. Den unge skal lære betydning af at være en god kollega og forstå normer og regler.
 • At skabe kendskab og redskaber til at kunne håndtere den givne diagnose eller anden udfordring, så udfordringen ikke hæmmer livet.
 • At få overblik over de krav, der møder et voksent menneske i samfundet og vha. ADL-træning blive i stand til selv at håndtere det forventede.

Optagelse og pladser:

 • Vi har løbende optagelse over hele året.
 • Der er på nuværende tidspunkt ikke tilknyttet bosted, men Langebjerggaard har lejligheder med støtte foranstaltning til rådighed.
 • På Langebjerggaard har vi opholdssteder, udslusningspladser, støtteafdeling, intern skole og erhvervsklasse.

Speciale:

 • At arbejde anerkendende og målrettet i forhold til forståelse af de unges udfordringer. Her er relationen altafgørende for arbejdet.
 • Prøveforberedende i dansk, matematik, engelsk, samfundsfag, biologi, geografi, historie og religion
 • Der undervises i arbejds- og erhvervskendskab.
 • Der tilbydes virksomhedsbesøg, erhvervspraktikker, samt ekskursioner.

Målgruppen:

 • Unge med store udfordringer i forhold til indlærings, -, sociale, - personlige vanskeligheder. Ofte med diagnoser som angst, ADHD, borderline, autisme o. lign, samt kan misbrug være en del af udfordringerne.

Linjefag:

 • Auto og metal
 • Dyrehold
 • Fagfaglig linje
 • Grøn linje
 • Tømrer/snedker linjen
 • Kreativ linje
 • Autisme
 • Køkkenlinje

Valgfag:

 • E-sport
 • Kørekort (på 2. år)
 • Friluftsliv
 • Rideterapi
 • ATV og Motocross

Adresse

Langebjerggaard STU
Tjærebyvej 86
4220 Korsør

Forstander

Daglig leder: Martin Nielsen/Heidi Nørager

Etableret

2017