Joanna i Vesterborg Bo-afdelinger, skole og STU

Region
Sjælland
Antal
10 pladser
Botilbud
Ja

Skole og STU

I STU arbejder vi med unge, der ikke har kunnet afslutte deres 9. og 10. klasse med fuldt pensum eller elever, som har afsluttet med gennemsnit, der ligger lavt. Dvs. elever, som har været fritaget for hele eller dele af FP9 og FP10. Vores STU er interessebaseret forstået på den måde, at undervisningen tilpasses til hver enkelt elev – både i undervisningen og i praktikkerne. Der er dansk, matematik, ADL, Medborgerskab, Krea og Værksted på studieplanen. Mange af vores studerende har flere udfordringer, derfor arbejdes der altid med kort og intensiv undervisning og derefter pause. Et eksempel kunne være 30 minutters arbejde 15 minutters pause, eller 15 minutters arbejde, 30 minutters pause – alt efter behov. Der arbejdes dog også fælles – f.eks. ture ud af huset, hvor man undersøger fx hvad er Knuthenborg, for hvem og hvilke jobs er der i Knuthenborg. Denne undersøgelse kan så ende med en tur i Knuthenborg, hvor man spotter de ting, man har undersøgt forud.

Målgruppen på Joanna i Vesterborg omfatter børn og unge i alderen 6-18 år. Fra 18. år er der mulighed for efterværn til det 23. år, eller et §107 tilbud til ca. 27. år. Typisk har vores børn og unge psykiske, sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer, herunder blandt andet: Tidligt skadede, omsorgssvigtede eller præget af sociale vanskeligheder, hyper kinetiske forstyrrelser, herunder ADHD, generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder, diagnosticeret indenfor ASF-området, tilknytnings- og kontaktforstyrrelser uden udadreagerende impulsadfærd; f.eks. kontaktafvisende adfærd.     Det er karakteristisk for målgruppen, at den omfatter børn og unge, der i deres opvækst har været udsat for belastninger, som gør dem socialt truede. Målet er at yde en socialpædagogisk og uddannelsesmæssig indsats, som gør det muligt for dem at opnå et fyldestgørende voksenliv.

Stedet er godkendt til børn og unge med:

  • Opmærksomhedsforstyrrelse.
  • Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder.
  • Omsorgssvigt.
  • Tilknytningsforstyrrelse.
  • Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse.

Optagelse og pladser:

Vi har på STU Joanna i Vesterborg løbende optagelse. Vi har ikke et fast antal pladser, lige nu er vi 6. Pladsoplysning og rundvisning får man hos forstander Christian Ebbe eller STU leder Mette Green.

Pædagogikken

Sådan gør vi allerede: Alle medarbejdere kompetenceudvikles i neuroaffektiv udviklingspsykologi, så vi har samme teoretiske viden og mestrer de praktiske pædagogiske principper i neuroaffektiv pædagogik. Vores pædagogiske tilgang drøftes i vores mødefora, og de anvendes som referenceramme i elevplaner og statusbeskrivelser. Vi har ekstern supervision.  Vi har udarbejdet en større kompetenceudviklingsstrategi, der har til formål at udvikle og cementere vores pædagogiske ståsted. Det er vores mål, at beboere/elever altid bliver mødt af et menneske, der agerer ud fra en neuroaffektiv platform, uanset hvor på matriklen de befinder sig - altså også udenom bo enhederne og klasseværelserne.

Vores børn og unge har mange voksensnitflader i løbet af døgnet; i boligen, i skolen, på kontoret, i køkkenet, på værkstederne og under transport med chauffører. Hvert eneste voksenmøde er af betydning for vores børn og unges trivsel og udvikling. Med de udfordringer vores børn og unge har med i den bagage de kommer til os med, er det af afgørende betydning, at vi alle agerer i overensstemmelse med vores pædagogiske tilgange. Vi vil derfor sikre, at alle på Joanna – uanset titel og funktion - er medansvarlige og garanter for kontinuitet og stabilitet, og en sammenhængende indsats. Vi arbejder derfor henimod en tilpasset kompetenceudvikling af samtlige ansatte, uanset om man er lærer, pædagog, medhjælper, pedel, køkkenassistent, chauffør eller sekretær.
På Joanna har vi den helt store fordel, at vi har skole og bosted på samme matrikel, hvilket gør det enklere at praktisere, vedligeholde og udvikle en fælles pædagogiske indsats.

Udtalelser fra studerende:

Studerende 1:

Jeg er megaglad for min STU. Jeg synes, det er hyggeligt at være sammen med de andre i min klasse. Jeg kan godt lide at have undervisning. Jeg elsker at lave kreative ting og i mine praktikker i køkkenet og i rengøringen har jeg lært meget.

Studerende 2:

Jeg synes det er hyggeligt og sjovt at gå i STU. Jeg kan rigtig godt lide strukturen, det er søde lærere jeg har og vi pjatter tit. Jeg elsker at lave kreative ting og komme på forskellige ture. Jobmessen var sjov og der lærte jeg meget. Jeg har været i praktik med pedellerne og det synes jeg også var sjovt.

Studerende 3:

Det går fint nok med at gå i STU. Jeg er især glad for strukturen og at vi gør ting til bestemte tider er både godt for mig og jeg kan også godt lide at holde øje med klokken. I min praktik i SFOen på lokal folkeskole lærte jeg at lave kreative ting sammen med børnene og vi spillede også meget bold. Jeg synes, der var alt for mange børn. Jeg er især glad for basketball og løbehjul, hvilket jeg bruger i mine pauser.

Adresse

Joanna i Vesterborg Bo-afdelinger, skole og STU
Rosningevej 9
4953 Vesterborg

Forstander

Christian Ebbe

Etableret

2012

Kontaktpersoner

Afdelingsleder: Mette Green