Idrætsakademiets Specialskoletilbud

Region
Hovedstaden
Antal
35 pladser
Botilbud
Ja

Vi er et højtspecialiseret tilbud til unge og yngre voksne med psykiatriske problematikker samt psykiske sårbarheder. Endvidere alle autismespektrum-og udviklingsforstyrrelser.

Vi tilbyder helt individualiserede forløb med fokus på udvikling af de ressourcer, der også ligger i diagnosebillederne. Vi lægger stor vægt på afstigmatisering.

Recovery og uddannelse både fagligt, samt personlig-social udvikling.

Vi har tilbud om både psykologisk og psykiatriskbehandling, bistand og udredning.

Vi lægger stor vægt på samarbejde, dokumentation, fleksibilitet og har mulighed for at tilrettelægge helt særlige og fleksible forløb.

Vi kan tilrettelægge og rumme solistopsætninger og intervenere på meget komplekse sager.

Vi arbejder opsøgende, fastholdende, ressourcefokuseret og vægter ejerskab, empowerment samt afstigmatisering betydeligt.

Vores undervisningsmiljø er præget af en ikke-klientgørende tilgang, er meget roligt, forudsigeligt og ikke-konfliktfyldt.

Unge på Idrætsakademiets STU-uddannelse kan modtage undervisning og eksamen i de fleste af de fag som tilbydes inden for Folkeskolens rammer samt VUC.

Der er også mulighed for at få undervisning i HF enkeltfag samt få hjælp til at gennemføre eksamen på HF niveau.

Følgende linjer tilbydes på Idrætsakademiet:

 • Frisør
 • Kosmetiker
 • Esport
 • Krea
 • Køkken
 • Motion og bevægelse (fitness-discgolf-svømning-ridning osv. Vi benytter eget træningscenter)
 • Værksted: bil pleje, maling, små el opgaver, renovering samt træarbejde

Tilbud:

 • Uddannelse til unge med psykiske sårbarheder og psykiatriske lidelser, autismespektrum forstyrrelser, ADHD og andre udviklingsforstyrrelser.

Optagelser og pladser:

 • Løbende optag
 • Plads til 35 elever med mulighed for udvidelse efter behov

Speciale:

 • Vi arbejder ud fra en bred metodisk tilgang og med særlig stor fokus på ressourceudvikling. Vores helt særlige metoder og tilgange sikrer de unge et miljø, hvori de kan udvikle sig positivt, udvikle identitet, faglighed, social kapital og individualitet.

Se mere på www.idraetsakademiet.dk eller kontakt os på 44 44 03 04.

Kom gerne til en rundvisning, besøg samt praktikforløb eller kontakt os for en afklarende samtale.

Adresse

Idrætsakademiets Specialskoletilbud
Vesterlundvej 20
2730 Herlev

Forstander

Skoledirektør: Shirley Andersen

Etableret

2006