Idrætsakademiets Specialskoletilbud

Region
Hovedstaden
Antal
35 pladser
Botilbud
Nej

Vi er et højtspecialiseret tilbud til børn, unge og yngre voksne med psykiatriske problematikker og psykiske sårbarheder.

Vi tilbyder helt individualiserede forløb med fokus på udvikling af de ressourcer, der også ligger i diagnosebillederne, afstigmatisering, recovery, uddannelse og personlig/social udvikling. Vores forskellige tilbud henvender sig også til unge med Autismespektrum-forstyrrelser og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser.Vi har tilbud om både psykologisk og psykiatrisk
behandling, bistand og udredning.

Vi lægger stor vægt på samarbejde, dokumentation, fleksibilitet og har mulighed for at tilrettelægge helt
særlige og fleksible forløb. Vi arbejder opsøgende, fastholdende, ressourcefokuseret og vægter ejerskab,
empowerment og afstigmatisering betydeligt. Vores undervisningsmiljø er præget af en ikke-klientgørende
tilgang, er meget roligt, forudsigeligt og ikke-konfliktfyldt.

Unge på Idrætsakademiets STU uddannelse har ud over undervisning og eksamen i de fleste af de fag som tilbydes i folkeskoleregi også mulighed for at få undervisning i HF enkeltfag og få hjælp til at gennemføre eksamen på HF niveau.

Følgende linjer tilbydes på Idrætsakademiet:

Frisør, kosmetologi, fysisk træning og idrætslinje, fitness,
crossfit, svømning og boldspil, billedkunst, ridning, håndværk & design, botræning, liv & trivsel og E-sport.

Se mere på idraetsakademiet.dk eller kontakt os på 44 44 03 04. Kom gerne til en rundvisning, forbesøg,
praktikforløb eller kontakt os for en afklarende samtale.


Tilbud:
• Uddannelse til unge med psykiske sårbarheder og psykiatriske lidelser, autismespektrum forstyrrelser, ADHD og andre udviklingsforstyrrelser.

Optagelser og pladser:
Løbende optag
• Plads til 35 elever med mulighed for udvidelse efter behov

Speciale:
Vi arbejder ud fra en bred metodisk tilgang og med særlig stor fokus på ressourceudvikling. Vores helt særlige metoder og tilgange sikrere de unge et miljø, hvori de kan udvikle sig positivt, udvikle identitet, faglighed, social kapital og individualitet.

Adresse

Idrætsakademiets Specialskoletilbud
Vesterlundvej 20,1/ Herlev Hovedgade 201 C
2730 Herlev

Forstander

Mette Fløjborg

Etableret

2006