IBOS - Intituttet for Blinde og Svagesynede

Region
Hovedstaden
Antal
15 pladser
Botilbud
Ja

En STU til dig med et synshandicap og andre udfordringer

IBOS STU er for unge med synsnedsættelse og andre udfordringer, fx ADHD, autisme og indlæringsvanskeligheder. Uddannelsen er for elever fra hele Danmark.

Gennemgå personlig og faglig udvikling

Fællesskab, læring, udvikling og selvstændighed er nøgleord i hverdagen på IBOS.

Venskaber er vigtigt i livet. På IBOS er du derfor en del af et forpligtende fællesskab sammen med andre unge med synshandicap og her vil du, som en naturlig del af undervisningen, lære teknikker til at kompensere for dit manglende syn.

Du bliver udfordret både fagligt og personligt på en måde, som tager højde for de særlige forhold, som du er stillet overfor som ung med synshandicap.

På IBOS STU lærer du at håndtere både muligheder og begrænsninger i din funktionsnedsættelse. Det skaber det bedste afsæt for et meningsfuldt og selvstændigt liv med fritid, venner og evt. uddannelse eller job på særlige vilkår.

Bliv del af et ungdomsmiljø med fællesskab

”Det var som at komme hjem. Jeg fik et fællesskab med andre, der er ligesom mig selv. Folkeskolen var en fest, jeg ikke var inviteret til.” Nikoline, IBOS STU.

Det er vores erfaring, at et ungdomsmiljø sammen med ligestillede er en forudsætning for at afprøve og få erfaringer med at indgå i sociale sammenhænge. Erfaringer, som du og dine STU-klassekammerater efterfølgende kan tage med jer, når I færdes i den seende verden.

At få lov til at være ung uden at føle sig anderledes og konstant skulle forholde sig til sit manglende eller nedsatte syn, giver en ballast og en selvstændighed, som du ikke kan opnå på anden vis.

IBOS’ unikke ungemiljø skaber mulighed for, at du og andre kan danne venskaber, netværk med ligestillede, få en kæreste, deltage i fester og dyrke fælles interesser og særinteresser. På IBOS kan du afprøve ting, som er helt naturlige i den seendes verden, men som du – måske grundet dit synshandicap - ikke har turdet eller kunnet.

Vi lærer dig at kompensere for dit manglende syn:

Vi gør dig, som ung med synshandicap, i stand til at klare dig, så selvstændigt som muligt. Det gør vi bl.a. ved at styrke dine kompetencer indenfor de synskompenserende fag, som er: ADL - Almindelig Daglig Levevis, IT - forstørrelse og skærmlæsere og mobility, som er det at færdes.
I ADL og botræning lærer du at klare hverdagens aktiviteter så selvstændigt som muligt.  I orientering og mobility lærer du, at færdes så selvstændigt som muligt. Du lærer mobility-metoder til at færdes både inde og ude og med og uden ledsager. I IT-undervisningen får du færdigheder i at anvende IT, fx tablets, smartphones og PC, ved hjælp af synskompenserende programmer og strategier.

På IBOS STU får du mulighed for at deltage i:

Årlig teaterforestilling, intro- og studietur, kreative fag, værkstedsfag, musik og sammenspil, idrætsfag, fitness og svømning, praktik, arbejdskendskab, skolefag, bo-undervisning, prøvelejlighed, ADL, mobility, IKT og projekter som ’Frivillig – en del af fællesskabet’, et projekt i samarbejde med SUMH, hvor der arbejdes frivilligt, fx hos Wefood.

 

Efter IBOS STU, vil du opleve at:

 • Du har fået gode venner og et godt netværk med andre ligesom dig selv

 • Du har udviklet dine personlige, sociale og faglige kompetencer

 • Du kan klare dig så selvstændigt som muligt ved hjælp af nye teknikker og færdigheder, der kompenserer for dit manglende syn

 • Du har fået ny viden om dine fremtidige muligheder om fx uddannelse eller job

 • Du har fået styrket dine interesser

 • Du har rejst til udlandet og oplevet andre kulturer

 • Du har været en del af et stærkt fællesskab

 • Du er blevet motiveret og udfordret

 • Du har prøvet og oplevet ting, som du (måske) ikke troede var muligt

Omgivelserne

IBOS ligger tæt på by og grønne omgivelser, og instituttet har 150 års erfaring med at rehabilitere og uddanne mennesker med nedsat syn. I dag er huset et alsidigt og levende hus, der rummer en hverdag for mennesker uden syn, medarbejdere, uddannelser og meget mere.

Optagelse og pladser

 • Løbende optag

 • Bofællesskab ’Slusen’- 4 pladser

 • Botilbud §107/§108 - 30 pladser

Speciale

 • At styrke unge med synshandicap til at klare sig så selvstændigt som muligt.

 • Styrkelse af synskompenserende kompetencer og færdigheder.

 • At arbejde med autismediagnosen i kombination med en synsnedsættelse.

Adresse

IBOS - Intituttet for Blinde og Svagesynede
Rymarksvej 1
2900 Hellerup

Forstander

Ditte Juul Pedersen

Etableret

2008