Hilltop- STU

Region
Midtjylland
Antal
43 pladser
Botilbud
Ja

Hilltop er en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge fra hele landet. Der er mulighed for at den unge bor på skolen i et miljø, som er tilpasset målgruppen: normaltbegavede unge med autisme. Hilltop er et helhedstilbud, som sigter mod at give den unge den bedst mulige start på voksenlivet – ikke blot hvad angår uddannelse og beskæftigelse, men også hvad angår selvstændighed og socialt netværk.​

​Hilltop etablerer individuelle uddannelsesforløb, der tager de fornødne hensyn til de udfordringer, som unge med autisme står overfor. Vi vil finde den unges ressourcer og på baggrund af disse etablere muligheden for, at vedkommende kan indgå i et uddannelsesforløb eller arbejdsforhold. ​Et forhold, som er meningsfuldt for den pågældende, og som helt eller delvist giver den unge et forsørgelsesgrundlag, et forøget selvværd og en deraf større livskvalitet.

Tilbud:

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) er en tre-årig ungdomsuddannelse. Uddannelsen rummer både udvikling af almene færdigheder, der sigter mod at klargøre den unge til voksenlivet, samt udvikling af specifikke kompetencer, der sigter mod at forbedre mulighederne for fremtidig beskæftigelse eller videre uddannelse.

Speciale:

Hilltops ungdomsuddannelse for unge med særlige behov færre obligatoriske fag og flere valgfrie.

Vi tager på Hilltop udgangspunkt i den enkelte elev.

Adresse

Hilltop- STU
Arvikavej 4
7800 Skive

Forstander

Jeppe Østergaard Hansen

Etableret

2007