Grennesminde i Tåstrup

Region
Hovedstaden
Antal
120 pladser
Botilbud
Ja

Vi skaber stier til et meningsfyldt liv med job, trivsel og kolleger

Grennessminde er en praktisk STU, hvor vi tager udgangspunkt i håndens arbejde. Fordelt på fem linjer, arbejder vi med mad, planter, metal, træ, dyr, lager og service. 

På Grennessminde STU tilknyttes du en af vores erhvervsrettede linjer, hvor vi afklarer, udvikler og opkvalificerer dine faglige, sociale og personlige kompetencer. Vi samarbejder med dig om at afklare dine fremtidige uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder samt forsørgelsesgrundlag.

Vi har siden 1984 haft stor succes med at hjælpe unge mennesker på kanten af uddannelses- og arbejdsmarkedet til et liv med job, trivsel og selvforsørgelse. Hos os bliver unge uddannet til at blive en del af et fag og en arbejdsplads. Alt sammen foregår i et trygt og anerkendende læringsmiljø, hvor der er plads, tid og ro til at udvikle sig og finde den rette vej. Bor du på Grennessminde mens du tager din STU, samarbejder vi helhedsorienteret om mål og udvikling.

Ungemiljø

På Grennessminde vægter vi det gode ungdomsliv med udgangspunkt i de unges interesser, ønsker og drømme. Derfor varierer vores tilbud af valgfag og kurser efter hvilke unge vi har, fra e-sport til hesteridning.

Vi vægter et sundt og givende fællesskab på tværs af fag og ståsted, blandt andet gennem idræt, fælles spisning, fritidsklub, hyggelige fester og fælles ture.

Tilbud

 • Særligt tilrettelagt uddannelse til unge med mentale, psykiske og lettere fysiske funktionsnedsættelser, autismespektrumforstyrrelser, kognitive, sociale og emotionelle udfordringer
 • LAB og beskyttet beskæftigelse
 • Valgfag i dansk, matematik, ordblindeundervisning, it, teori til B-kørekort m.m.

Optagelser og pladser

 • 120 pladser/40 unge årligt
 • Løbende optag og mulighed for prøvepraktik
 • Botilbud tilknyttet

Speciale

Håndens arbejde fordelt på fem faglinjer:

 • Håndværkslinje: værksted og gartneri
 • Fødevarer, salg & servicelinje: bageri, café og gårdbutik
 • Detail, lager og logistiklinje
 • Praktisk pædagogik og omsorg: dyr, kreativitet og udeliv
 • Tvendehus: café og skovhold

Adresse

Grennesminde i Tåstrup
Taastrup Hovedgade 175
2630 Taastrup

Forstander

Leder: Maria Brøndum

Etableret

1984