Grennesminde i Tåstrup

Region
Sjælland
Antal
120 pladser
Botilbud
Ja

Fokus på varigt job efter ophold

Grennessmindes STU er direkte rettet mod arbejdslivet. 8 ud af 20 dimittender fra 2017 er et år efter i enten beskæftigelse eller uddannelse, mens 6 fortsat er i praktikforløb.

Vores fagværksteder er Det Nye Køkken, Dyreholdet, Smedefabrikken, Grøn Service, Bageriet og Det Økologiske Gartneri. Værkstedslederne er uddannede håndværkere med stærke socialfaglige kompetencer. Eleverne kommer i praktik i egne virksomheder og senere i almindelige virksomheder. Vores virksomhedskonsulenter arbejder for, at eleverne kommer i varig beskæftigelse.

Ungdomsmiljø i grønne omgivelser

Vi arbejder aktivt med at skabe sociale og faglige fællesskaber blandt de unge. Det gør vi på værkstederne, på valgfag, ved idræt, i vores klub og på vores årlige rejser. Rammen om fællesskabet er ofte Grennessmindes naturskønne område på Snubbekorsvej i Taastrup.

Vi ønsker, at de unge skal opleve succes og kende egne styrker og svagheder. De skal forlade Grennessminde
med livsmod, selvværd og kompetencer til at stå på egne ben.

TILBUD

  • Psykiske funktionsnedsættelser
  • Sociale og emotionelle vanskeligheder
  • Hjerneskadede, ADHD, autisme,Tourettes syndrom m.fl.

OPTAGELSE OG PLADSER

  • 120 pladser/40 unge årligt
  • Løbende optag og mulighed for prøvepraktik
  • Botilbud tilknyttet

SPECIALE

  • Håndens arbejde i et struktureret og trygt læringsmiljø
  • Anerkendende pædagogik med fokus på ressourcer (KRAP-modellen)

Adresse

Grennesminde i Tåstrup
Taastrup Hovedgade 175
2630 Taastrup

Forstander

Morten Hansen

Etableret

1984