Fremtidslinjen - STU

Region
Sjælland
Antal
50 pladser
Botilbud
Nej

Fremtidslinjen er en aktiv nærværende STU hvor et stort hjerte, godt humør, socialt netværk og en levende daglig udviklingsproces er omdrejningspunktet i vores ungdomsuddannelse.

En STU hvor den unge er i centrum i medskabelsen af en aktivt fremtidig tilværelse.
Vores mål er at give den unge mod og ejerskab for egen udvikling og eget liv, så de får mod på at stræbe efter at folde sig ud og nå deres højest mulige potentiale.

Vi har skabt et spændende og imødekommende ungdomsmiljø, hvor den unge bliver godt modtaget, får et stort netværk og hvor alle bliver set og får boostet deres selvværd og livs appetit, og hvor vi forsøger at sluse den unge videre i job, uddannelse eller beskyttet beskæftigelse!

De 4 linjer

Vi tilbyder fire linjer, hvor den unge har det meste af sin undervisning. Her undervises der i den unges specifikke interesse og den almendannende del.

eSport & medie:

- Denne linje opererer i den digitale verden. Vi producerer film, lyd og billeder. Vi dyrker eSport, og tager i fitness.

Køkken & katine:

- Denne linje indeholder madlavning til mange, kendskab til råvarer, hygiejne og rengøring, produktion og arbejdsrutiner i det professionelle køkken.

Kunst & musik:

- Denne linje indeholder musik og kreative aktiviteter. Vi skal både fordybe os i et fag og lave fælles projekter på tværs af fagene.

Værksted & erhverv:

- Denne linje dækker over praktisk arbejde med træ og metal, opgaver omkring vedligehold af bygninger og grønne områder, praktik og virksomhedsbesøg.

Desuden indeholder hver linje forskellige fag som står beskrevet i STU-loven.

Fagene understøtter det der står i STU-bekendtgørelsen om en almendannende – og en specifikt målrettet del.

Hvis du har brug for at vide mere eller er blevet interesseret i vores uddannelse, er du velkommen til at kontakte os eller din vejleder på UUV. Ring eller send en mail til os.

Adresse

Fremtidslinjen - STU
Karlemosevej 48
4600 Køge

Forstander

Dorte Henriksen

Etableret

2007