Fonden Ørnehøj

Region
Sjælland
Antal
15 pladser
Botilbud
Ja

Fonden Ørnehøj

– Botilbud | Dagtilbud | STU | Praktisk skole

Vores mission er at skabe rammerne for at unge, i alderen 16-35 år med generelle indlæringsvanskeligheder, får mulighed for at lære at bo selvstændigt, få redskaber til at deltage i fællesskaber, herunder arbejdsfælleskaber. Kompetencer til at gå en værdig fremtid i møde.

Vi er beliggende ved Bakkebølle Strand, 8 km. udenfor Vordingborg. Ørnehøj ligger i et særligt natursmukt område med privat strand og i parklignende omgivelser.

Målgruppe

Ørnehøjs målgruppe er borgere med mentale udviklingsforstyrrelser eller handicap, herunder senhjerneskade og udviklingshæmning. Vi modtager som udgangspunkt fra 16 år. Vi er dog også et tilbud til enkelte 15 årige, og har i den forbindelse samarbejde med lokale skoler.

Flere af vores borgere har diagnoser inden for autisme – og ADHD området. Enkelte har andre udviklingsforstyrrelser, kromosom afvigelser mv. Fælles karakteristika for alle vores borgere er, at de typisk har haft svære indlæringsvanskeligheder i deres skoleforløb, som følge af intelligenshandicap eller udviklingsforstyrrelse. Ørnehøj modtager ikke unge med aktivt misbrug og er ikke velegnet til svære fysiske handicaps, som følge af bygningernes alder.

Tilbud:
• SEL §107 Midlertidig botilbud, SEL §66. Botilbud B§U, Efterværn
• SEL §85 Støtte i egen bolig, SEL §103 Beskyttet beskæftigelse
• STU og LAB

Speciale:
Borgere fra 15 år, med kognitiv funktionsnedsættelse. Herunder komorbiditet i form af bla. autismespektrum forstyrrelser, kromosomafvigelser og mindre psykiatriske problemstillinger.

Adresse

Fonden Ørnehøj
Ørnehøjgaard 1
4760 Vordingborg

Forstander

Gutte Johansen

Etableret

1987