FGU Himmerland

Region
Nordjylland
Antal
15 pladser
Botilbud
Nej

STU-elev på FGU Himmerland Hobro

STU-elever i køkkenet er en stor gave for os. Det nære og mangesidede arbejde giver os mulighed for at udvikle og medvirke til at forandre de fleste unges livsopfattelse til det bedre. Vi arbejder metodisk med selvværd og selvtillid hos den unge. Vi er forankret i teorien bagved og omdrejningspunktet er vores autentiske produktion af mad i dagligdagen. Ligeledes har begge underviserne på køkkenlinjen taget en professionsbachelor i specialpædagogik og er yderligere uddannet i ICDP fra UCN i Aalborg. Begge studier er gennemført med casebaserede opgaver med STU-problematikker som omdrejningspunkt.

Forstå eleven og gør ham eller hende uundværlig i fællesskabet.

De unge oplever at hverdagen i køkkenet er præget af stabilitet og autencitet. Denne oplevelse er meningsgivende og kan trække relaterbare tråde til ordinære uddannelser, som deres venner indgår i. Denne spejling i jævnaldrende kammerater er vigtig og værdifuld for elevens selvopfattelse. På FGU Himmerland består STU-uddannelsen i erhvervsorienteret arbejde på linjerne for nuværende tømrer- og køkkenlinjen. Eleverne indgår så vidt muligt i arbejdsfællesskabet og bliver herigennem en del af et større praksisfællesskab under beskyttede forhold og særlig hensyntagen.

Udviklingstrinene er vidt forskellige eleverne imellem, så vores tilgang kan paralleliseres med   inklusionstanken fra folkeskolen, hvor der blandt andet tages udgangspunkt i rummelighed og systemisk tænkning. Vi fokuserer altid på den unges styrker i arbejdet mod målet om at blive en del af arbejdsfællesskabet i køkkenet og senere hen et job i erhvervslivet hvis muligt. STU-eleven starter ofte i køkkenet som en legitim perifer deltager, der observerer, hvordan vi arbejder og færdes i køkkenet efter ”Watch and learn”-princippet. Herefter modtager STU-eleven typisk sidemandsoplæring med støtte fra andre elever i køkkenet, som allerede har lært arbejdsgange og er en indgroet del af fællesskabet. Det gøres med henblik på at opnå et ligeværdigt arbejdsniveau.

Når STU-eleven opnår status som fuldgyldigt medlem af praksisfællesskabet igennem sine handlinger, udnævner vi ham eller hende til chef for små eller store ansvarsområder i køkkenet eksempelvis fremstilling af en sund juice, morgenmaden til de andre elever eller andet relevant. Herved bliver de andre elever afhængige af STU-elevens tilstedeværelse. Det giver STU-eleven et kæmpe løft i den solidariske sfære, hvor man netop anerkendes for sine præstationer og kvaliteter som et menneske, der bidrager positivt til fællesskabet. Det er med til at udvikle individets selvværd. En sidegevinst er at fremmødet er i top da STU-eleven nu har en uundværlig rolle i fællesskabet.

Resultatet af den konstruerede rummelighed og systemiske tænkning er, at der efterfølgende nemmere kan arbejdes med elevens udfordringer, uden eleven oplever det som noget særligt og intimiderende. Herved påvirkes elevens livsbillede af vores indgriben gennem den anlagte virkelighed i køkkenet.

Det er vores erfaring, at disse typer unge kan påkræve et holistisk tankesæt. Da vores tilbud foregår i tidsrummet 8-16, forsøger vi at fyldestgøre dette behov ved at søsætte projekter, hvor den unge STU-elev møder andre elever udenfor skoletid. Det kan være projekter som cykling, fiskeri, fodbold, biografture og meget andet. Vi gør brug af vores relation til at støtte op om aktiviteter og få elever på skolen til at finde sammen udenfor skoletiden. Vi har eksempelvis haft succes med at lave et fiskehold, der jævnligt tager til Mariager fjord og fisker havørreder i weekenderne. Eleverne låner fiskegrejet på skolen, og vi hjælper med at få oprettet nogle grupper på de sociale medier, så vi ved, at elever kan kontakte hinanden. I dette tilfælde er der selvfølgelig også en elev, der er udnævnt til fiskechef. Han er den, der finder grej frem til turene, så alle kan deltage på lige vilkår.

Introduktion til naturen gennem fisketure oplever vi som noget, der kan medvirke til at skabe eksterne venskaber og relationer i fritiden. I denne arena er der skabt rum for fordybelse og eksistentielle overvejelser, der kan synliggøre elevens selvforståelse og bevidsthed. Eleverne fortæller, at de snakker om alt andet end fiskeri, når de er sammen. Det kan de, fordi de igennem længere tid, indbyrdes har vist hinanden tillid via arbejdet i køkkenet. Herved bliver gensidig respekt ved fagligt arbejde facilitator for personlig og social udvikling.

 

Adresse

FGU Himmerland
Døstrupvej 1
9500 Hobro

Forstander

Kirsten Torp

Etableret

2019