Erhvervsskolen af 2011

Region
Hovedstaden
Antal
120 pladser
Botilbud
Nej

På din måde – med vores hjælp

Vil du have en hverdag med både skole og praktik – skruet sammen lige efter dine ønsker?
Leder du efter et fællesskab, hvor du kan deltage så meget eller så lidt, du magter?

Har du brug for at få styr på dine drømme, og hvad du skal arbejde med i dit voksenliv?

Erhvervsskolen af 2011 er STU for dig, der har behov for et overskueligt undervisningsmiljø, nærværende undervisere og et levende ungdomsfællesskab

Indslusning

Retningslinjer for indslusnings- og udslusningsforløbet udarbejdes på baggrund af den enkelte unges problemstillinger. De første 3 måneder vil, afhængigt af den unges behov, have karakter af en intensiv afklaringsperiode.

I denne periode afklares, hvorledes der bedst muligt kan støttes op omkring den unge og dennes muligheder – både i det aktuelle forløb og på længere sigt. Fra indskrivningens start arbejder vi på at skabe så meget balance og orden i den unges liv som muligt.

Praktik

Vi afklarer den unge til videre uddannelse/beskæftigelse gennem længerevarende og velfungerende praktikforløb.

Det er vores uddannelsesvejleder, praktikkoordinatorer og kontaktlærere der iværksætter, følger op og evaluerer praktikken i samarbejde med den unge og praktikstedet.

  • Praktikkerne sættes iværk, når den unge er klar
  • Praktikstederne vælges ud fra den unges kompetencer, ønsker og realistiske muligheder
  • Praktikkerne vurderes løbende sammen med den unge, og vi taler om motivation, læring og trivsel.
  • Praktikken ændres, hvis den unge har behov for det – eller vi tilfører ekstra støtte, hvis det er det, der er behovet
  • Praktikken hænger sammen med undervisningen på skolen
  • Efter praktikken udarbejdes evaluering

Der er aftaler med en lang række virksomheder, hvor vi sikrer, at der tages hensyn til den enkeltes særlige udfordringer, og at praktikstedet kan evaluere og vurdere den unges behov og muligheder.

Fra STU til uddannelse eller beskæftigelse
Vi har stort fokus på overgangen til beskæftigelse efter STU-forløbet. Derfor sigter vores praktikker særligt på, at den unge får indblik i kravene på en arbejdsplads og lærer at indgå i social kontekst med voksne kolleger. Praktikkoordinator og kontaktlærer støtter den unge i forberedelsen til fx. at møde veludhvilet til tiden med god personlig hygiejne eller at melde afbud i tilfælde af sygdom.

Målgruppe 1 (STU-forløb).

Unge mellem 16 og 25 år, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse, og som har brug for et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU).

Målgruppe 2.

Der har brug for særlig støtte til afklaring eller opkvalificering i forhold til uddannelse eller arbejde. De unge, vi arbejder med, kan således have diagnoser som: ADHD, generelle og vidtgående indlæringsvanskeligheder, autismespektrum-forstyrrelser samt skizofreni og personlighedsforstyrrelser.

Det skal nævnes at skolens lærere har mange års erfaring i forhold til at arbejde med tosprogede elever. Vi har flere tosprogede lærere, og har gennem årene udviklet et stort netværk blandt tosprogede familier især på Nørrebro.

Adresse

Erhvervsskolen af 2011
Mimersgade 60
2200 København N

Forstander

Leder af STU: Thomas Vørnle

Etableret

2011

Kontaktpersoner

Skoldeleder: Tanja Molbech