Efterskolen Helle

Region
Midtjylland
Antal
14 pladser
Botilbud
Ja

STU på Danmarks sejeste specialefterskole

Efterskolen Helle har udbudt stu-uddannelsen siden 2007. Her bliver du del af et stort og positivt fællesskab. Her lærer du at klare dig selv på en god måde. Og her lærer du hvordan det er at have et arbejde, som giver arbejdsglæde, energi og stolthed.

Målgruppe

Skolen har 125 efterskoleelever med generelle indlæringsvanskeligheder, fx autisme, adhd, kognitiv funktionsnedsættelse eller tilknytningsforstyrrelser. Derudover har vi plads til 14 stu-elever, der næsten alle har været efterskoleelever et år eller to. Nye stu-elever oplever derfor et stærkt og sundt ungdomsmiljø, hvor kendte og tydelige rammer, stærke relationer og positive forventninger til eleverne er i højsædet.

Eleverne bor i små huse omkring skolens hovedbygning og indgår i en kontaktgruppe, der i løbet af ugen har praktiske opgaver og måltider sammen.

Gode smil og tydelighed

STU-eleverne møder et mindre team af dedikerede lærere og pædagoger, der alle både underviser i dagtimerne og møder eleverne eftermiddag/aften/weekender.

Den bredere personalegruppe tæller både efterskolens lærere samt det tekniske og administrative personale, der alle har med stu-eleverne at gøre i det daglige. Alle er klædt på til at møde de unge på en måde, som både skaber varme og hjælper eleven fra pressede situationer og videre i dagens program. De unge mødes med tydelighed, både i struktur og relation.

Mål og metoder

STU-elevernes ophold på skolen har afsæt i efterskolelivets værdier og ordensregler. Vi ønsker at eleverne passer på fællesskabet og deres rolle som forbilleder for de yngre elever. Vi ønsker at eleverne tør stå ved og forfølge egne mål og drømme. Og vi hjælper dem til at sætte sig ud over de mentale begrænsninger, som mange har lært at knytte sig til. Hos os bliver elevernes fællesskab, sociale samspil og den positive selvforståelse således centralt for deres evne til at udvikle sig.

Elevens dagligdag handler om arbejdet i interne eller eksterne praktikker. At have et arbejde er en god metode, hvis man skal udvikle sig. Det giver ofte giver et boost til den unges identitet, fremtidstro og følelse af ro og retning i tilværelsen. Målet for alle vores elever er, at de kan klare sig selv i egen bolig og at de er selvforsørgende. Ofte kommer vi ikke helt i mål, men til gengæld glæder vi os over at vi kom længere end eleven selv troede muligt.

Tilbud

  • STU
  • Botilbud (Fx efter SEL §107, SEL §66, SEL §85 o.lign.)
  • Rammesatte fritidsaktiviteter alle hverdage, aftener og weekender
  • Efterværn
  • Mulighed for at indsluses i et efterskoleelev-skema
  • 14 pladser

Speciale

Du er del af et sundt og stærkt ungemiljø omkring Danmarks sejeste specialefterskole.

Du lærer at klare hverdagen og venskaberne bedre. Du vænner dig til, at du kan mere end du troede. Og du oplever, at et arbejde er sjovere og mere lærerigt end at sidde på en stol.

Kontakt

Poul Bang er skolens forstander og træffes på forstander@efterskolenhelle.dk eller via skolens hovednummer, som er 86 38 44 66."

 

Adresse

Efterskolen Helle
Dyrehavevej 28
8500 Grenaa

Forstander

Poul Bang

Etableret

1991