’Den selvejende institution Elmelund

Region
Nordjylland
Antal
12 pladser
Botilbud
Ja

Hver elev sin uddannelse

På Thy STU starter dagen med bo- og samfundsundervisning. Der trænes morgenrutiner, herunder hygiejne og morgenmad. Efterfølgende ses og drøftes dagens nyheder. Dernæst tilrettelægges dagen ud fra den enkelte elevs uddannelses plan med fagundervisning eller praktiske gøremål i Nationalpark Thy. På Thy STU leveres 1000-1100 undervisningstimer årligt. Under det 3-årige forløb tilbydes praktikker i ordinære virksomheder i forhold til den unges funktionsniveau. Thy STU har fokus på socialtræning og arrangerer bl.a. rystesammentur m.m. sammen med Beskæftigelsesafdelingen på Elmelund. Uddannelsen afsluttes med kompetencebevis og skriftlig dokumentation på de etablerede praktikker til videre brug i forhold til jobafklaring.

Botræning

På Elmelund vægter vi den helhedsorienterede indsats højt. Det giver derfor god mening, hvis eleven under STU er indskrevet i et af vore botrænings-huse. Der er på daglig basis et tæt samarbejde mellem pædagoger og undervisere. Det betyder, at den unge hver dag mødes af personale, der er opdateret på, hvordan det går. Personale i både undervisning og botræning arbejder ud fra KRAP metoden.

Botræningen består bl.a. af rengøring, indkøb, madlavning, økonomi og post. Dagene og opgaverne er struktureret, så de er tilpasset den enkelte. Derudover vægtes socialtræning højt bl.a. med en ugentlig klubaften, deltagelse i relevante arrangementer, som foregår lokalt, sommerferierejse enten i Danmark eller i udlandet, samt hvad de unge ellers kan tænke sig, der er stor medbestemmelse.

  • Unge med generelle indlæringsvanskeligheder samt mentale og sociale funktionsnedsættelser.
  • Uddannelsen er individuel tilrettelagt
  • Praktisk STU i og omkring Nationalpark Thy med mulighed for fagfaglig læring af uddannede undervisere.

TILBUD

  • Unge med generelle indlæringsvanskeligheder samt mentale og sociale funktionsnedsættelser.
  • Uddannelsen er individuel tilrettelagt.

SPECIALE

Praktisk STU i og omkring Nationalpark Thy med mulighed for fagfaglig læring af uddannede undervisere.

Adresse

’Den selvejende institution Elmelund
Hanstholmvej 32,
7700 Thisted

Forstander

Alice Bojer Thomsen

Etableret

1996