BO/SKOLE/JOB

Region
Midtjylland
Antal
20 pladser
Botilbud
Ja

Vejen til det virkelige liv.

Som ung hos Bo/Skole/Job vil du opleve at dit forløb er i centrum uanset om du er tilknyttet som elev i erhvervsforløb og bor i egen bolig/hjemme - eller om du bor på vores bokollegie. Vi arbejder helheds – og udviklingsorienteret og vi har et stærkt fokus på at ruste dig til at klare tilværelsen – både ift bolig og erhvervsliv. Vi er fleksible og finder løsninger der passer til den enkelte og vi vægter relationen og samarbejdet meget højt. Vi har et tæt samarbejde med netværket omkring de unge – herunder også sagsbehandler, UU og Jobcentret så vi sikrer en god overgang til voksenlivet og livet - på alle områder.

Tilbud:

Målgruppen er unge fra 18 år med generelle indlæringsvanskeligheder samt udviklingsforstyrrelser inden for ADHD -og autismespektret.

-Formålet med tilbuddet er, at støtte de unge i vejen til voksenlivet – til det der for dem giver indhold og livskvalitet, duelighed ift at kunne mestre livet med både arbejde-og fritid.

- STU og LAB-lovs forløb; Afklaring af fremtidig beskæftigelse, branche, timetal og skånehensyn. Oplæring i kompetencer der knytter sig til forskellige fagområder.

-§85 og 107. Botræning og støtte i hverdagen ift. udviklingsmuligheder og mestring af eget liv.

Optagelse og pladser:

Løbende opstart.

Interne 12 pladser med bodel / 20 eksterne pladser. 

Speciale:

Individuelt tilrettelagte forløb. Skriftlig dokumentation af høj kvalitet, erhvervsafklaring og afklaring af fremtidigt støttebehov, Vi gør klar til rehab. Samarbejder med virksomheder i og omkring Silkeborg. Vi udarbejder stressprofil og afholder individuelt kursus i selvforståelse ift. ASF. Stort kendskab og erfaring med ADHD, ADD og ASF.

Hvad gør tilbuddet unikt? 

Vores tilgang:

Helheds – og udviklingsorienteret fokus, relations-pædagogisk.

Elevudtalelser:

Henvisning til hjemmeside (videoklip af samtaler med unge)

Fokusområder:

Den enkelte i centrum for eget liv. Finde motivation og energi til at klare hverdagens udfordringer. Et liv i egen bolig, mestring, erhvervsafklaring, en hånd i ryggen, go-between, motiverende deltagelse, ledsagelse og træning som en vej til selvstændighed.

Omgivelserne:

Bo/Skole/Job ligger i naturskønne omgivelser tæt på Silkeborg centrum. Der er gode bybus-forbindelser og cykelafstand til både virksomheder, skoler og indkøb.  

Adresse

BO/SKOLE/JOB
Stavangervej 9
8600 Silkeborg

Forstander

Jelva Fiskbæk

Etableret

1991