Behandlingsstederne Søbæk

Region
Sjælland
Antal
60 pladser
Botilbud
Ja

På Søbæk inkluderer vi ekskluderede unge.

De unge har alle - uanset vilkår - et væld af potentialer og kompetencer. De har en medfødt nysgerrighed og foretagsomhed, og Behandlingsstederne Søbæk har ambitioner på alle unges vegne.

 

Vi ønsker at skabe den bedst mulige udviklingsplatform, hvori behandling går hånd i hånd med faglig og personlig udvikling.

Behandlingen er centreret om en kognitiv tankegang, hvor eleven selv skal lære at italesætte egne behov, mål og ønsker. Eleven skal lære at udtænke alternative handle- og tankemønstre, der ikke er baseret på deres umiddelbare og måske ukonstruktive følelsesmæssige tilstand. Vi arbejder for, at eleven i stedet bliver i stand til at udforme fremtidige handlestrategier ud fra egen personlighed og selvforståelse.

Elevudtalelser

”Tidligere var jeg vred hele tiden. Nu er jeg glad og har fået det godt!” Maria 21 år

”Jeg kan godt lide at være her og nu er der ingen som mobber mig!” Line 17 år

”Efter jeg er startet på Den Røde Tråd, er jeg kommet ud af min skal og jeg har for første gang i mit liv fået venner.” Jacob 20 år

”Nu har jeg fået noget at stå op til hver dag og det er så godt for mig!” Michael 24 år, arbejder i køkkenet.

”Hvis jeg får børn, så skal de gå på Den Røde Tråd!” Mathias 23 år

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) retter sig mod unge, der på grund af faglige, psykiske og/eller sociale vanskeligheder ikke med specialpædagogisk støtte, er i stand til at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Formålet med uddannelsen er at klæde unge med særlige behov bedst muligt på, så den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

Samtidigt kan STU-uddannelsen være et springbræt til en uddannelse og/eller et arbejde inden for det ordinære område eller i mere beskyttede rammer. En særligt tilrettelagt uddannelse betyder, at forløbet netop tager hensyn til og afsæt i den enkelte unges kvalifikationer, modenhed, interesser og behov.

Optagelse og pladser:

 • Løbende 
 • 60 pladser fordelt på 3 skoleafdelinger

Speciale: 

 • unge med adfærds-, kontakt- og trivselsproblematikker
 • unge med udviklingsforstyrrelser
 • unge med ADHD og/eller autisme
 • unge med kognitive og mentaliseringsproblematikker
 • unge med personlighedsforstyrrelser, angst og identitetsvanskeligheder
 • unge med komorbide psykiske vanskeligheder

Søbæk har et kæmpe fokus på den enkelte elevs potentialer og behov. Vi kan jobafklare til ordinært eller fleksjob, klargøre til uddannelse eller arbejdet med livsmestring alt efter behov.

Vi tilbyder tværfaglig undervisning, og vi integrerer teori og praksis på alle vores værksteder, herunder:

 • auto
 • smed
 • træ
 • murer
 • køkken
 • MakerSpace med 3D-printer
 • behandling: ART, ACT, NAU, Nada, massage og samtale
 • idræt
 • undervisning (praktisk og boglig)
 • grøn/byg
 • kantineproduktion
 • automekanik
 • medie og IT
 • krea, kunst og kultur
 • orangeri

Vores skoler ligger i Jyderup og omegn i åbne og grønne omgivelser nær skov og sø.

Adresse

Behandlingsstederne Søbæk
Søbæksparken 10D
4450 Jyderup

Forstander

Hans Hugo Andersen

Etableret

1985