Autismecenter Nord-Bo

Region
Nordjylland
Antal
90 pladser
Botilbud
Nej

Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse på Autismecenter Nord-Bo

Vi har et bredt fagudbud, og er specialister i autisme og autismepædagogik. Vi har en individuel tilgang til hver enkelt elev. Vi kan føre til såvel folkeskolens afgangsprøver som til eksamen på gymnasialt niveau, og vi arbejder med afdækning af potentialer i forhold til muligheder for tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse efter STU.

”Bare gi’ mig det rigtige, så virker jeg!”

Ovenstående er udtalt af en tidligere elev på Autismecenter Nord-Bo, og er vel efterhånden blevet vores motto og rettesnor. Rettesnor på den måde, at vi tilrettelægger hvert enkelt uddannelsesforløb helt og aldeles individuelt, ud fra den enkelte elevs langsigtede mål og naturligvis med de uddannelseselementer som Lov om STU foreskriver. Vi har i skrivende stund ca. 70 forskellige skemaer for 70 STU elever, og det fungerer rigtig godt for alle parter!

Uddannelsen starter med et afklaringsforløb, der blandt andet skal afdække, hvordan det kommende uddannelsesforløb kan tilrettelægges. Som udgangspunkt vil en indstilling til STU på Autismecenter Nord-Bo være foreneligt med, at uddannelsens forløb kan fortsætte samme sted, idet der forud for opstart i afklaringsforløbet, har været afholdt en grundig visitation. STU på Autismecenter Nord-Bo vil som minimum altid indeholde uddannelsesrettede fag, beskæftigelsesrettede fag, obligatoriske fag og valgfag. Derudover har alle elever en personlig vejleder, der samarbejder med eleven om uddannelsens sammensætning, samt har fokus på trivsel, individuel personlig vejledning og social træning.

Følgende fag udbydes på Autismecenter Nord-Bo:

Obligatoriske fag     

 • Personlig vejledning
 • Transporttræning
 • Social Læring
 • ADL-undervisning
 • Motion (fitness, holdidræt, gåtur, svømning m.m.)

Beskæftigelsesrettede fag

 • Køkken/kantine
 • Intern service
 • Kreativ produktion
 • Anlægsarbejde
 • Praktik
 • Uddannelse og jobspor
 • Programmering (LEGO, microbit/3D print)
 • Værksted
 • Cafédrift
 • Butiksdrift
 • CV skrivning
 • Arbejdspraktik m. mulighed for ansættelse

Uddannelsesrettede fag

 • Dansk, matematik, engelsk og tysk (op til D-niveau)
 • Samfundsfag/Almen viden
 • Religion, historie
 • Studiestøtte til fjernundervisning på VUC
 • Studiestøtte til fremmødeundervisning på anden uddannelsesinstitution
 • Regne-/skrive-/læsetests
 • Kørekortteori (struktur/planlægning)
 • Redaktionelt arbejde på internt magasin
 • Foto
 • Gruppe projektarbejde
 • Kurser (AMU, Hygiejnecertifikat)

Valg fag

 • E-Sport
 • Spilcafé
 • Rollespil
 • Aktiv udeliv
 • Kreativ
 • Musik
 • Mental sundhed

*Flere af fagene foregår ude af huset med personale fra Autismecenter Nord-Bo

* Frokost er indeholdt i tilbuddet

Ungdomsmiljø

Vi lægger stor vægt på at have et godt og trygt ungdomsmiljø, hvor der er plads til alle. Vi øver ungdomsliv og relationstræning både i og uden for afdelingen.

Visitation

Indstilling til STU skal sendes til Autismecenter Nord-Bos Forstander Jesper Schmith på sikkerpost@nordbo.dk

Der er mulighed for at komme i uddannelsespraktik (arrangeret af UU-vejledere) med sin grundskole på Autismecenter Nord-Bo.

Der er altid mulighed for at komme på rundvisning/orientering i afdelingen, se kontaktoplysninger.

Afdelingen afholder Åbent hus for evt. kommende elever, pårørende og andre interesserede to gange om året – for datoer, hold øje med vores Facebookside.

Kontakt

Afdelingsleder, Anni Jespersen, kan kontaktes på aij@nordbo.dk / 2070 0172

For mere information, herunder fagbeskrivelser og pris på STU tilbud se www.nordbo.dk

Adresse

Autismecenter Nord-Bo
Lindholm Brygge 2-4
9400 Nørresundby

Forstander

Jesper Schmith

Etableret

1998