Vædderbos skole og Uddannelsescenter

Region
Nordjylland
Antal
15 pladser
Botilbud
Ja

Et hovedemne der går igennem hele vores STU, er at samarbejde med de unge om at de kan få et socialt netværk og et aktivt fritidsliv.

Vi vil hjælpe og støtte dem i, at få de samme muligheder som andre unge i samfundet.

Vi arbejder anerkendende og ressourcefokuseret ud fra den holdning at hvert enkelt menneske må finde sin mening med sit eget liv.

Vi kan dog gøre en masse for at hjælpe de unge i denne søgen efter mening.

Vi kan når de er kommet frem til noget de finder meningsfuldt, hjælpe dem med at fastholde og anerkende dette for sig selv.

Vi har fagfolk til at varetage undervisningen i samarbejde med pædagogisk personale. Det betyder at de unge får det bedste fra begge verdener – en høj faglighed og en kompetent pædagogisk ramme for undervisningen.

Vores STU kan sammensættes sammen på alle mulige måder. Man kan gå på STUen og kun det, eller man har mulighed for at bo på Vædderbo eller i en lejlighed som er tilknyttet STUen.

Tilbud:

Vædderbos STU er for unge mellem 16 og 25 år, der ikke er i stand til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Vi har 2 linjer: Ernæringslinjen og Servicelinjen.

Det overordnede mål for Vædderbos STU er at skabe rammer for udvikling, så den studerende kan opnå et så selvforvaltende, udbytterigt og værdigt voksenliv som muligt.

Optagelse:

Der er løbende optage efter aftale med vores KUI-vejleder

Speciale:

Vores STU-studerende er på deres linje 3 dage om uge og 2 dage om uge er de samlet til fælles undervisning på skolen. Undervisningen omhandler de unge hverdag og ”den lille historie i det store historie”. Hvad sker der i verden omkring os og hvordan kan vi selv bidrage i denne verden.

Vi har to linjer:

Ernæringslinjen: Det er et område, hvor der er stor mulighed for at komme ud i arbejdsprøvning. Samtidig med der er meget god læring i at lave mad og købe ind, så er det også en færdighed, der er særdeles brugbar i hverdagen. STU-ernæring skal derfor sørge for mad til Vettelsgade morgen og middag samt anrette til diverse møder 2 af de dage, de er på linjen. Den sidste dag evaluerer de på ugen og planlægger ugen derpå samt laver mad til eget forbrug. Det er også hovedsageligt på denne dag, at de lærer om indkøb, hvordan man bedst mulig undgår madspild og dermed udnytter de penge, de har til rådighed bedst mulig.

Servicelinjen: Denne linje har til huse i et værksted som er  i forlængelse af vores skole. De sørger for al vedligeholdelse af inde og udearealer på skolen. De laver forskellige produkter lavet på en drejebænk, som for eksempel lysestager, små huse osv. De reparerer ligeledes cykler og knallerter m.m. – alt efter de unges ønsker og behov. En dag i ugen har de tema fra skrot til slot, hvor de blandt andet renovere gamle møbler, laver lamper af gamle kamera m.m.

Adresse

Vædderbos skole og Uddannelsescenter
H.C. Ørstedsvej 2
7900 Nykøbing Mors

Forstander

Mai-Britt Skov Nielsen

Etableret

2012