Opholdsstedet Værkstedsskolen i Rugsted

Region
Syddanmark
Antal
20 pladser
Botilbud
Ja

De unge på Værkstedsskolen kommer fra hele landet og har forskellige baggrunde, men fælles for dem er, at livet har budt på vanskeligheder, udfordringer og afsavn, som bl.a. har gjort at skolegang/uddannelse er gået i stå eller sat på pause. Værkstedsskolen giver unge i sådanne livssituationer mulighed for at få særlig støtte, hjælp og mod på at komme videre, og inspiration til nye veje og personlig udvikling.

Til disse formål tilbydes, udover selve opholdet og STU, særlig støtte/hjælp, undervisning, aktiviteter og samvær samt særforanstaltninger til unge, som overvejer STU og/eller har brug for en støttende, afklarende, inspirerende og aktivitetspræget periode i deres liv.

​​Døgninstitution med skønne omgivelser

De landlige omgivelser med megen skøn natur giver fantastiske muligheder for udeliv, naturoplevelser, ridning/dyrepasning, motion og jagt/fiskeri m.m., men skolens vifte af tilbud omfatter også mange indendørsaktiviteter af både kreativ, afslappende, sundhedsfremmende og praktisk art, samt forskellige former for håndværks- og værkstedsarbejde.

​Oplandet og nærliggende Vejle byder på gode muligheder for sport og fritidsaktiviteter, udflugter og ture, indkøb, biograf/teater m.m., foruden supplerende skole-/uddannelsestilbud. 

​Værkstedsskolen støtter, at de unge har et selvstændigt fritidsliv, men arrangerer også med jævne mellemrum udflugter, fester og pårørendearrangementer i samarbejde med de unge, ligesom der årligt er to fælles ferieture i ud- og indland.

​På Værkstedsskolen er der ansat pædagoger og lærere med special- og socialpædagogisk erfaring, håndværkere, socialrådgiver, social- og sundhedsassistent, bogholder m.m.

For os er det vigtigt, at samarbejdet med den unge om dennes trivsel, udvikling, ophold og uddannelse/beskæftigelse m.m. sker med høj respekt for den unges situation, ønsker og behov. Dette betyder, at den unge inddrages i alle spørgsmål og beslutninger, som er alderssvarende og vigtige for den unge selv, hvilket giver personligt styrkende erfaringer om at have indflydelse, tage ansvar og skabe trivsel i egen tilværelse.

Bosted med fællesskaber og personlighed

Værkstedsskolens boformer består af bofællesskaber, hvoraf den største har plads til 8 unge, mens der er plads til 4 unge på hver af de øvrige.  Den enkelte unge påbegynder typisk sit ophold på Skolen, hvor den daglige støtte er intensiv, for siden at flytte til Huset, hvor den unge kan prøve sig af med lidt mere selvhjulpenhed og ansvar. Senere i forløbet vil den unge kunne flytte til Gården, og der påtage sig yderligere ansvar for dagligdagen og afprøve endnu mere selvstændighed, til opholdet afrundes på Bøgelund, hvor den unge udsluses og kan modtage efterværn. Det varierer en del, hvor langt et typisk ophold på Værkstedsskolen er, men gennemsnittet er godt 3 år.

​På alle boformerne bor de unge på egne værelser, i bofællesskaber med fælles bad/toilet og alle nødvendige hvidevarefaciliteter, opholds- og spisestuer m.m. De unge har stor indflydelse på, hvordan værelserne og fællesrum/husene indrettes, så de mest hjemlige rammer opstår; f.eks. kan husene udsmykkes med egne værker, brugskunst og malerier etc., produceret på vore værksteder.

Tilbud:

16-23 årige unge med behov for pædagogisk ophold, støtte, uddannelse og/eller samvær/aktivitet/beskæftigelse.

Optagelse og pladser:

  • Løbende opstart.
  • 20 pladser inkl. ophold

Speciale:

Pædagogisk støtte, udvikling og undervisning til unge med ADHD, autisme-spektrum lidelser, lettere psykiatriske lidelser og omsorgssvigt.  

Værkstedsskolen er kendetegnet ved at have en dialogbaseret og rummelig tilgang, differentiering iht. den enkeltes støttebehov og læringstilgang. Værkstedsskolen ligger i landlige omgivelser og STU-linjerne tager udgangspunkt i håndværk, natur, IT og køkken-service. Skole-/undervisning indgår også.

Adresse

Opholdsstedet Værkstedsskolen i Rugsted
Rugstedvej 27
7100 Vejle

Forstander

Peter Jensen

Etableret

1988