Høng Erhvervsskole

Region
Sjælland
Antal
15 pladser
Botilbud
Ja

Høng Erhvervsskole er et opholdssted hvor vi ønsker at møde den unge som et selvstændigt menneske med individuelle behov og ressourcer. Vi arbejder ud fra en anerkendende helhedsorienteret og relationsorienteret tilgang, hvor trygge og strukturerede rammer er i højsæde og hvor der tages udgangspunkt i den unges kompetencer.

Høng Erhvervsskoles mål er at afklare og gennem pædagogiske metoder at motivere og udvikle de unge i at mestre eget liv samt støtte dem i at blive integreret i fritidslivet, uddannelsessystemet, arbejdslivet mm.

 • Støtte den unge i at udnytte sine ressourcer og potentialer optimalt, herunder modtage relevant undervisning, uddannelse/beskæftigelse/botræning/social fremtræden.
 • Udviklingsorienterede forløb målrettet uddannelse, STU eller job.
 • Støtte den unge i at se muligheder frem for begrænsninger.
 • Støtte den unge til at opnå selvstændighed gennem indre styring.
 • Støtte den unge i at udvikle positive relationer og fællesskaber ud fra den enkeltes behov.
 • Støtte den unge til at opnå størst mulig inklusion i samfundet.

Høng Erhvervsskole udbyder STU-uddannelser hvor vi tilbyder individualiserede forløb med fokus på udvikling, ressourcer, arbejdstræning og praktikforløb som integrerede elementer i elevens samlede pædagogiske handleplan.

Vi tilbyder følgende værksteder, hvor der som udgangspunkt arbejdes med følgende temaer:

 • Træ
 • Metal
 • Køkken
 • Jordbrug (have/park)
 • ADL
 • Kreativt værksted.

Vores vision er at alle har ret til at leve det ungdomsliv man ønsker, på trods af en livsforudsætninger og vi tror på at alle mennesker kan bidrage med noget særligt både til samfundet og arbejdsmarkedet.

Tilbud:

Hvem er målgruppen? Høng Erhvervsskoles elever er sent udviklede unge og unge med udfordringer af social, boglig og adfærdsmæssig karakter i aldersgruppen 15-23. Høng Erhvervsskole indtager en særlig rolle i gruppen af institutioner, der tilbyder unge støtte til udvikling af personlige, sociale og faglige kompetencer.

 • formål med tilbuddet? Høng Erhvervsskole er et opholdssted, der tilbyder udviklende ophold samt undervisning i dag- eller døgntilbud. Vores mål er at støtte de unge i at udvikle sig personligt, psykisk, fysisk, følelsesmæssigt, socialt samt udvikle de unges intellektuelle færdigheder, i et pædagogisk miljø som tilgodeser de unges individuelle behov.

Optagelse og pladser:

 • Løbende eller faste datoer for opstart? Høng Erhvervsskole har løbende opstart.
 • Hvor mange antal pladser? 15 pladser §107 og 11 pladers §66
 • Er der bosted? HE, Opholdssted/Botilbud §66 / §107
 • Bo træning, Udslusningsboliger, §66 og §107
 • Dag- og døgntilbud til unge – herunder specialundervisning og 3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU).

Speciale:

Hvad kendetegner tilbuddet? Høng Erhvervsskoles motto er ”Vi ved du kan” og vi kan tilbyde unikke muligheder for individuelle forløb til unge i forhold til afklaring, uddannelse og dannelse. Vi har fokus på læringsmiljø og rummelighed, hvor de unge får mulighed for at udvikle sig og indgå i fælleskaber i trygge og strukturerede rammer.

Adresse

Høng Erhvervsskole
Kulbyvej 7-9
4270 Høng