Birkeskolen

Region
Midtjylland
Antal
25 pladser
Botilbud
Nej

Birkeskolen rummer hele dig!
Birkeskolen er et STU-tilbud med få elever i hvert klasselokale. Det er et trygt og rummeligt sted, hvor vi kender hinanden godt. Det ser vi som en stor styrke.

Birkeskolens målgruppe
Birkeskolen er et STU-tilbud i Aarhus Kommune for unge mellem 15 og 25 år med generelle indlæringsvanskeligheder og med diagnoser som eks. udviklingshandicap, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, autismespektrumforstyrrelser og multiple funktionsnedsættelser, herunder kommunikative udfordringer.

Birkeskolen tilbyder individuelt tilpasset undervisning og støtte med henblik på en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. Der undervises ikke i klasser, men i stedet i grupper eller enkeltvis alt efter planer og mål.

En af de store fordele ved Birkeskolen er, at det er et lille og hyggeligt tilbud med plads til bare 16 elever. Det giver mulighed for at skabe rammerne for den tryghed og det nærvær, som vi tror på, er en forudsætning for elevens personlige udvikling og identitetsdannelse.

Birkeskolens fokus er livsmestring
På Birkeskolen ser vi dine kvaliteter og styrker. Vi styrker dine sociale kompetencer, så du også lærer at rumme andre. På Birkeskolen får du konstruktive værktøjer til at løse udfordringer og konflikter. Værktøjer, som gør dig mere robust til at gå voksenlivet i møde.

Individuelt skema & fast struktur
Alle elever på Birkeskolen får et individuelt skema. Udover faste fag som dansk og engelsk vælger du fag indenfor områder, du er mest glad for. Derefter danner dit skema en fast struktur for din hverdag.

 

Adresse

Birkeskolen
Hejredalsvej 144
8220 Brabrand